Under demonstrationen den 1 maj mot coronarestriktionerna dokumenterade journalisten Jesper Johansson ett polisingripande mot en man. När han stod och filmade angrep en av poliserna Johansson genom att greppa hans kamera varefter tumult uppstod. Han åtalades för våldsamt motstånd men frikändes idag av tingsrätten.

Händelsen spelades delvis in av hans egen kamera men även av en annan person som filmade från håll. När polisen angrep honom ropade Johansson ”Lugn, lugn, lugn” medan han försökte skydda sin kamera. Situationen eskalerade och till slut stod minst fyra poliser omkring honom och han blev bland annat slagen två gånger med batong på benet.

LÄS MER: VIDEO: Reporter nedbrottad av polis efter att ha filmat ingripande

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke menade då att poliser som på ett ”orimligt” sätt beordrar journalister att sluta filma eller dokumentera ett polisingripande ska man som journalist ignorera.

– Så länge de inte ställer sig mitt i vägen för poliserna, då är det helt legitimt att fotografera och dokumentera, sa Funcke till Samnytt då.

LÄS MER: Nils Funcke om poliser som stoppar journalister: ”Trotsa dem”

Idag föll domen mot Johansson: han frikänns. Tingsrätten skriver:

Mikael Sundberg har talat om en knuff som utdelats av Jesper Johansson. Mattias Aldén har emellertid inte berättat om någon knuff och en knuff kan inte heller med säkerhet iakttas i de filmer över det, förhållandevis tumultartade, händelseförlopp som förevisats.

Jesper Johansson å sin sida har gjort gällande att det i själva verket varit Mikael Sundberg som har knuffat honom och har uppgett att han för egen del kommit att röra sig framåt då han stött ihop med någon som befunnit sig bakom honom. Tingsrättens bedömning är att det inte är utrett att det förekommit någon knuff från Jesper Johanssons sida

[..]

Även om det syns armrörelser, som kan beskrivas som vevande, på filmsekvenserna är tingsrättens bedömning att åklagaren heller inte förmått visa att rörelserna gjorts i annat syfte än att rädda kamerautrustningen från att skadas.

[..]

Tingsrätten bedömer att det inte är utrett att Jesper Johansson har förstått de instruktioner han kan ha fått vilket medför att han inte kan dömas för att uppsåtligen ha försökt hindra tjänsteutövningen.

Johansson kommenterar domen till Samnytt:

– Det är en lättnad för mig att bli friad från de här anklagelserna som har tagit fokus från mitt arbete under en tid. Det är naturligtvis viktigt att reportrar kan få rapportera från platser där polisiärt arbete pågår utan att bli angripna av statens ordningsmakt, sådant är vi vana vid att höra om från andra mer diktatoriska länder och inte från demokratier som Sverige.

Han menar även att oärlighet inom polisen riskerar att bli förödande för tilliten till rättssystemet:

– Att jag blev dragen inför rätta för det här tycker jag är märkligt och rättegången i sig visade på att det inte är alla poliser som respekterar domstolens ed då polisernas vittnesmål om vad som föranledde ingripandet uppenbarligen är uppdiktat för att skydda varandra och straffa mig för deras agerande. Om sådant beteende tillåts att bli norm inom rättssalarna så riskerar det att hota tilliten till hela det svenska rättsväsendet, vilket vore förödande för landet.

Se viden nedan när Jesper blir nedbrottad: