➤ KANADA / POLITIK  Enligt en färsk undersökning minskar populariteten för Kanadas vänsterliberala premiärminister Justin Trudeau samtidigt som det konservativa partiets popularitet ökar. Trudeaus parti Liberalerna och det Konservativa partiet ligger nu lika i den senaste opinionsmätningen.

Sedan Justin Trudeau vann valet i Kanada för två år sedan har hans popularitet dalat konstant. Om det vore val i Kanada idag skulle Trudeaus parti Liberalerna och det Konservativa partiet lett av Andrew Scheer få lika stort stöd, med 35 procent av väljarnas röster vardera.

Samma undersökning visar att 25 procent av kanadensarna kraftigt ogillar Trudeau och Liberalerna medan endast 17 procent uttalar ett kraftigt stöd för premiärministern och hans parti.

Undersökningen visar vidare att hela 41 procent anser att Trudeaus skattereformer varit negativa medan endast 15 procent anser att de varit positiva.

32 procent ogillar kraftigt att Trudeau beslutat släppa in 300 000 invandrare årligen varav 40 000 asylmigranter. 27 procent ger premiärministern ett kraftfullt stöd för invandringspolitiken. 51 procent har en generellt negativ inställning till Trudeaus asylpolitik medan 40 procent är generellt positivt inställd till densamma.

39 procent anser att Trudeaus misslyckanden generellt överväger hans framgångar medan 34 procent anser att Trudeaus framgångar överväger hans misslyckanden.

27 procent anser att Trudeau har gjort Kanada till ett sämre land medan 21 procent anser att Trudeau gjort Kanada till ett bättre land. 27 procent anser att den liberala regeringen som helhet gjort Kanada till ett sämre land samtidigt som endast 11 procent anser att den liberala regeringen gjort Kanada till ett bättre land.

Undersökningen pekar sammantaget i riktning mot att Kanadas befolkning i allt större utsträckning underkänner den nya vänsterliberala politiken och regeringen, och att man önskar se en återgång till en mer konservativ politik. Utvecklingen är i paritet med den i USA de senaste åren där Republikanerna nu vunnit majoritet i båda kamrarna i Kongressen samt presidentvalet efter att dessa politiska institutioner varit i det vänsterliberala Demokratiska partiets händer under en tid.

Nästa val till parlamentet och premiärministerposten i Kanada äger rum den 21 oktober 2019.