Sverige är ett av de länder varifrån flest muslimska invandrare rest till Syrien och Irak för att slåss för IS. Det är inte ovanligt att hela familjer gett sig iväg. Nu börjar de återvända till Sverige. Femåringar som vapenutbildats till terrorister och lärt sig att det är rätt att döda ”otrogna” går på svenska förskolor. Det rapporterar SVT.

I en mobilfilmsekvens ser vi mamma i heltäckande slöja ”göra jihad” på söndagsutflykten genom att skjuta med automatvapen till ackompanjemang av glada tillrop från resten av familjen. ”Allahu akbar” utbrister mamma förtjust när vapnet brinner av.

I en annan sekvens instruerar den lille sonen i förskoleåldern sin pappa som ska gå till jobbet, som är att ge sig ut och döda ”otrogna”, om hur han ska använda kalasjnikoven för att inte slösa med patronerna.

– Du ska inte skjuta ”drrrr” pappa, du ska skjuta ”ta ta ta”, annars tar ammunitionen slut.

För att återgälda barnets goda råd berättar pappan om den ”otrogne” man han nyligen dödat och visar var kulan gick in och ut i huvudet. Sonen är nyfiken på den walkie-talkie som pappan tagit som krigstrofé från den döde.

Även det ännu mindre barnet som ännu inte kan prata rent är med. Barnen hjälper packa pappas kappsäck och att ta på den skottsäkra skyddsvästen.

Femåringen vill följa med pappa till jobbet och döda ”otrogna”, men mamma säger att pappa tycker han är lite för ung. Han får ge sig till tåls lite till innan han får visa vad han lärt sig med kalasjnikoven.

[soliloquy id=”246032″]

Glada om pappa kommer hem – gladare om han kommer till paradiset
Familjen blir glad om pappan kommer tillbaka från dagens strider, men ännu gladare om han inte gör det. Då har han dött som jihadmartyr för Allah, vilket är det allra mest ärofyllda sättet att dö på inom islam.

Pappan stänker på sig lite mysk för att lukta gott för den händelse han skulle komma till det muslimska paradiset denna dag. Mamma skämtar om att hennes make som martyr kommer att dofta ännu bättre än mysk.

Scenerna utspelar sig strax utanför Aleppo i Syrien dit invandrarfamiljen begett sig från Sverige för att göra sin muslimska plikt för IS och kalifatet. Hur många som gjort likadant vet ingen säkert men enligt Säpo rör det sig om åtminstone 300 från så kallade utanförskapsområden i Sverige. Ett 50-tal antas ha dött.

Familjer återvänder till Sverige – också de minsta barnen har lärt sig döda
Nu är IS hårt tillbakaträngda i regionen och många jihadister och familjer återvänder därför till Sverige. I bagaget har de med sig terroristerfarenheter där mördandet av människor med annan trosuppfattning blivit normalt och vardag.

Alla har fått lära sig döda. Femåringar kan hantera en kalasjnikov och de ännu mindre barnen får först öva med luftpistoler mot paket med Kalaspuffar som får symbolisera en ”otrogen”.

Tillbaka i Sverige introduceras de vapentränade femåringarna nu på dagis och i skolan, där de kan berätta för de andra barnen om sina upplevelser hos IS och om förmedla terrorgruppens värderingar till barngruppen. De lite äldre ungdomarna har färdigheter som kommer väl till pass i de kriminella gängen eller i någon lokal terrorcell.

En av de familjer som återvänt till Sverige är den som förekommer i mobilfilmerna. De blir inte föremål för några rättsliga eller andra åtgärder från det svenska samhällets sida och nekas heller inte komma in i Sverige.

I stället kan de bli föremål för extra stöd och hjälp med pengar, bostad och arbete. Ibland också gratis psykoterapi om de behöver bearbeta sina upplevelser som terrorister.

Runt 150 vuxna personer tros ha återvänt från IS i Syrien och Irak till Sverige. Hur många barn de haft med sig är det ingen som vet.

Oro över terrorbarn i svenska förskolor och skolor
Poliser och psykologer i de bostadsområden dit terrorfamiljerna återvänt är oroliga. Man diskuterar hur lämpligt det är att de terroristutbildade småbarnen går på samma dagis och lågstadieskolor som andra barn.

Resonemanget kretsar kring vilka säkerhetsrisker det kan medföra, i synnerhet som man inte kan vänta något stöd från föräldrarna. Det är ju de som lärt upp barnen till muslimska jihadterrorister.

Frånvaro av diskussion om islam
Man kan enas kring att detta ”är fruktansvärt”. Däremot förs inga diskussioner om den våldsbejakande religionsideologi – islam – som utgör själva ryggraden i de här terroristernas världsuppfattning och värderingar, på det sätt som görs om nazismen när det gäller radikala och våldsbejakande högerextremister.

Terrorfamiljerna utgör toppen av ett isberg. I Sverige finns idag närmare en miljon människor med muslimsk invandrarbakgrund.

Även om det stora flertalet inte är aktivt våldsbejakande och redo att själva ta till vapen för kalifatet, delar många i varierande grad de värderingar som utgör grogrunden för den muslimska terrorismen och tar inte avstånd från de muslimer som gjort valet att delta i väpnad jihad i Syrien och Irak.

Ett ansenligt antal anser även att terrordåd i Allahs namn på europeisk mark är berättigade. Det är inte ovanligt med hyllningar i sociala medier från invandrade muslimer i samband med jihadistiska terrordåd i Europa.

Experten: ”IS är som McDonalds”
SVT:s IS-expert, Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, tycker att IS påminner om franchise-hamburgerkedjan McDonalds. Han berättar att organisationen har det som mål att upprätta det muslimska kalifatet, dvs en gudsstat på jorden och att man är beredda att göra detta med våld och terror.

Enligt Isaksson är det främst USA:s fel att IS existerar. Detta genom att man invaderade Irak 2003 och plockade bort den tyranniske men samtidigt sekuläre diktatorn Saddam Hussein. Därigenom skapade man ett kaos där shiiter och sunniter i olika konstellationer kunde återuppta sina tusenåriga inbördes strider.

Isaksson menar att IS består av tre element – i botten finns islam som kärna och en apokalyptisk sekt med en föreställning om att jorden är på väg mot en snar undergång.

I det avseendet kan man hävda att IS företer mindre likheter med McDonalds men desto större med klimatlobbyn som har motsvarande trosuppfattning och där delar av rörelsen likt IS anser att en kalifatliknande världsdiktatur med de troende som styrande behöver införas för att rädda världen från undergång.

Det andra elementet beskriver Isaksson som en sunniarabisk revolution med stöd från tillresta troende från den muslimska diasporan i väst. Det tredje elementet slutligen är det kaos som uppstod genom det syriska inbördeskriget.

För många att hålla koll på
En annan bedömare, Peter R Neumann – som anses vara en av världens främsta experter på terrorism – menar att de återvändande muslimska jihad-terroristerna utgör ett hot som Sverige och andra europeiska länder inte kan skydda sig mot. I varje fall inte om man tillåter dem vistas fritt i samhället.

– De är så många att det är praktiskt taget omöjligt för säkerhetstjänsterna att övervaka dem.