På onsdagen meddelade kammarrätten i Göteborg domen i fallet med slöjförbud i Skurups och Staffanstorps skolor. Man går på förvaltningsrättens tidigare bedömning om att förbudet inskränker religionsfriheten.

Turerna kring slöjförbudet i de två skånska kommunerna började 2019. I Skurup klubbades ett förbud igenom mot huvudduk, burka, niqab eller liknande plagg i kommunens skolor och förskolor för såväl elever som personal. I Staffanstorp infördes ett liknande förbud i kommunens integrationsplan som gällde ”huvudduk på barn i förskola och grundskola upp till sjätte klass”.

LÄS ÄVEN: Muslimska elever och lärare i Skurup vägrar följa slöjförbud i skolan: ”Ingen kan bestämma över oss”

Fallen prövades i förvaltningsrätten som upphävde besluten. Efter överklagan går nu alltså kammarrätten på samma linje och hävdar att slöjförbudet strider både mot regeringsformen och Europakonventionen.

– Att få utöva eller visa sin religion är något som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen, säger kammarrättspresidenten Dag Stegeland som varit rättens ordförande i målen i kammarrätten.

Enligt regeringsformen är skyddet för religionsfriheten i grunden absolut. Men om man uttrycker sin religion på ett sätt som samtidigt omfattas av yttrandefriheten kan religionsfriheten begränsas, men bara med stöd av lag. Att skollagen anger att utbildningen i skolan ska vara icke-konfessionell handlar om undervisningen, inte vilka kläder som man får ha på sig. Att inskränka religionsfriheten på sätt som kommunerna har gjort saknar alltså författningsstöd i svensk rätt, förklarar Dag Stegeland.

Kommer överklaga

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande i Skurup, är besviken på utgången och avser överklaga. Han anser att flera av domens resonemang är anmärkningsvärda och tycker att man förminskar rätten att inte utsättas för religiösa påtryckningar i skolmiljön.

– Jag tycker att vi hade en god och mycket stark argumentation så vår uppfattning är att domen inte är i enlighet med det önskade utfallet. Därför avser vi att gå vidare och överklaga till nästa instans, säger han till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Integrationsfrämjande förbud mot slöja klubbat i Staffanstorp

Även i Staffanstorp är man besviken över kammarrättens dom. ”Staffanstorps kommun anser fortfarande att det är orimligt att små barn ska kläs i slöja under skoltid, men frågan får nu avgöras av den lagstiftande församlingen, dvs på politisk nationell nivå i riksdagen”, skriver Christian Sonesson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun, på Facebook.

I november rapporterade Samnytt att även Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att förbudet är olagligt.