Vänsterliberale politikern Frans Timmermans från Nederländerna är nominerad till att bli nästa ordförande för EU-kommissionen. Om han blir vald lovar han att krossa alla konservativa regeringar i EU och göra Europa och Afrika till en gemensam kontinent.

Timmermans är idag EU-kommissionens förste vice ordförande och har goda chanser att ta över den ordinarie ordförandeposten efter Jean-Claude Juncker. Timmermans har ett förflutet som socialdemokratisk politiker och minister i hemlandet Holland.

Han menar att ”det är ödesbestämt” att Afrika införlivas med Europa och blir som en enda stor kontinent beträffande fri rörlighet. I tidigare uttalanden har Timmermans slagit fast att Europa inte kan fortsätta vara en plats med fred och frihet såvida inte mångfald genom massinvandring drivs igenom utmed hela kontinenten, även i dess mest avlägsna delar.

Junckers högra hand
Han har på senare tid fungerat som Jean-Claude Junckers högra hand i arbetet med att tvinga de östeuropeiska EU-medlemsländerna att öppna sina gränser för tredje världens migranter. Med referenser till Nazityskland klargjorde Timmermans vid sitt tal på PES-kongressen nyligen att EU-kommissionen under hans ledarskap kommer att ha nolltolerans för länder som motsätter sig någon del av hans globalistiskt progressiva agenda, i synnerhet invandring från tredje världen.

Lovar kasta ut Polens och Ungerns regeringar
Demokrati, menade Timmermans, handlar först och främst om respekt för minoriteter. Han lovade att ge utlandsfinansierade och migrationsvänliga NGO-organisationer obegränsat tillträde till EU och i gengäld kasta ut Polens och Ungerns regeringar.

För detta trodde sig Timmermans få stöd från de två ländernas befolkningar som han är övertygad om inget hellre vill än att bli européer under EU-flaggan som står för värden de tror på. Det ungerska folket ansåg Timmermans genomlider hårda tider under Viktor Orbán men snart kommer en överväldigande majoritet av ungrarna att unisont ropa ”Vi tillhör EU och den unionens värderingar”.

Representanter för den polska regeringen replikerade på Timmermans kritik och menar att han borde bekymra sig mer som de stora problem som Europa tampas med – ökande sociala klyftor, svag ekonomisk tillväxt och illegal invandring –  i stället för att försöka avleda uppmärksamheten från dessa genom att fokusera på Polens inre angelägenheter.

Hundratals miljoner nya afrikanska migranter
Beträffande Afrika slog Timmermans fast att det är ödesbestämt att EU:s skattebetalare antingen öppnar plånboken ytterligare för att lyfta kontinenten ur våld och fattigdom eller välkomnar hundratals miljoner nya afrikanska migranter.

Afrika och Europa sitter i samma båt, slog Timmermans fast och konstaterade att de två kontinenternas öden är sammanlänkade som ett block. Ansvaret för den afrikanska befolkningen som förväntas växa till mer än det dubbla (2,2 miljarder) till 2050 vilar enligt Timmermans lika mycket på oss i Europa som på afrikanerna själva.

”Nationalister drivs av hat”
Timmermans konstaterade också att det bara finns en ras – den mänskliga rasen – och gick därefter till skarpt angrepp mot nationalister som han menade hatar andra länder och bara kan existera om de får utpeka andra som fiender.

”Hatet är det bränsle som driver nationalister”, slog Timmermans fast och lade ut texten om att dessa ständigt letar efter fiender utanför gränsen men även innanför. Enligt Timmermans beror den ökande antisemitismen i Europa på nationalism, inte på den omfattande invandringen från muslimska länder med antisemitisk kultur.

Att så många som en tredjedel av Europas judar inte längre känner sig säkra förklarade Timmmermans beror på den ungerske premiärministern Viktor Orbáns kritik mot George Soros. Den teorin motsägs dock av att Ungern är ett av de få EU-länder där judar vittnar om att antisemitismen har minskat sedan förra mätningen för sex år sedan.