Beslutet att tillåta mindre mängder heroin, fentanyl, kokain, metamfetamin eller ecstasy i British Columbia hoppas myndigheterna ska råda bot på den skenande opioidkrisen som krävt tusentals människors liv i överdoser.

I stället för böter eller fängelse som tidigare kommer vuxna individer som påträffas med under 2,5 gram av respektive drog att få information om behandling, samtidigt som de får behålla drogerna. Dock kommer försäljning att vara olagligt även framledes.

2016 utropades nödläge för folkhälsan i provinsen då missbruket av tyngre substanser ökade. Under de sju åren sedan dess har fler än 11 000 människor dött av överdoser – sex om dagen i en provins med fem miljoner invånare.

LÄS ÄVEN: Rädda Barnen larmar om våld och droger på asylboenden

– Det är dags för ett monumentalt skifte i narkotikapolitiken, sa Kanadas missbruksminister Carolyn Bennett på måndagen, dagen innan den nya lagen trädde i kraft.

Hon fick medhåll av sin provinsiella motsvarighet, Sheila Malcolmson, som sade att substansanvändning är en folkhälsofråga, inte en kriminell sådan.

– Genom att avkriminalisera människor som använder droger kommer vi att bryta ner stigmat som hindrar människor från att få tillgång till livräddande stöd och tjänster.

Det slutliga målet är enligt Bennett att rädda liv.

Anklagas för dubbelmoral

Experimentet har stöd av premiärminister Justin Trudeau och kommer att pågå i tre år.

Samtidigt anklagas provinsens styre för dubbelmoral då Kanada samtidigt uppdaterat sin hälsovägledning till att rekommendera högst två alkoholhaltiga drycker i veckan, och senast 2026 måste all mat som innehåller mycket fett, socker eller natrium ha en varningsetikett på framsidan av förpackningen.

LÄS ÄVEN: Här är Tysklands plan för att legalisera cannabis

Kritik har även kommit från experter som befarar att unga människor som tidigare avskräckts från att ta droger nu kan bli mer benägna att experimentera.