Situationen i Stockholms län börjar alltmer likna kaoset i norra Italien. Men trots detta är finansregionrådet Irene Svenonius (M) lugn – och menar att administrativ personal kan ersätta sjukvårdspersonal och ta hand om sjuka.

I ett meddelande informerar vårdtjänsten 1177 att fr o m idag stoppas provtagning av alla misstänkta coronafall förutom de som är inlagda på sjukhus. Inte ens personer som varit i de drabbade områdena kommer att testas för corona :

Om man ändå misstänker att man är sjuk i corona rekommenderas man att ringa 1177 för ”rådgivning”. Samtidigt kommer alltfler vittnesmål om att 1177 är nedringda och omöjliga att nå – samtidigt som coronapatienter nekas vård även på vårdcentraler.

Beslutet att stoppa provtagningen av corona står i bjärt kontrast med beslut i exempelvis Sydkorea – också drabbat av coronaepidemin. Där inrättade man särskilda drive in-provtagningscentraler där alla med symptom kunde testa sig direkt. Antalet coronafall i Sydkorea har emellertid planat ut.

Detta ser inte ut att ske i Sverige, där det enligt Dagens Nyheter finns bara 88 intensivvårdsplatser för hela region Stockholm – vilket är en minskning med 7% jämfört med 2013. Det ansvariga regionrådet Irene Svenonius (M) är dock lugn när hon får frågor om vårdens beredskap för epidemin:

– Jag har inte sett statistiken, men vi ska ha den blandning av vårdplatser som behövs.

Vad gäller den möjliga personalbristen menar hon att inte heller detta ska vara ett problem i regionen:

– Om det blir många sköra äldre kommer vården tvingas att göra prioriteringar. Det handlar om att vi ska ha bemannade vårdplatser och förbereda för om vår personal blir sjuk, då exempelvis administrativ personal kan gå in och arbeta.

Svenonius har inte förklarat hur den administrativa personalen ska kunna ge vård till svårt sjuka eller bemanna den komplicerade medicinska utrustningen. Under tiden har fyra av regionens sjukhus gått upp i stabsläge på grund av epidemin. Samtidigt framkommer  alltfler uppgifter om att situationen på akutsjukhusen är kritisk redan nu. En akutläkare nedan vittnar om en brist på skyddsutrustning, prov för coronavirus och annat:

LÄS ÄVEN: Patienter över 65 får bara palliativ vård – ”Ingen finns med när de dör”