Vid ett oanmält besök som Justitieombudsmannen, JO, gjorde vid Migrationsverkets förvar i Mölndal i januari upptäcktes en lång rad allvarliga brister. Det handlar bland annat om dåliga svenskkunskaper och missbruk av sin ställning.

Det är protokollet från JO:s besök som Fokus tagit del av.

– Det som framkom vid inspektionen av förvaret i Mölndal gör mig bekymrad. Jag kommer att hålla mig informerad om förhållandena i förvaret och ska genomföra en uppföljande inspektion, säger JO Per Lennerbrant.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Så går det när saker ska mångkulturaliseras

Personalens svenskkunskaper var så pass dåliga att man hade svårigheter med att överhuvudtaget kommunicera med dem, en svårighet även de förvarstagna upplevt.

JO noterade också allvarliga brister i personalens bemötande av de förvarstagna i form av maktmissbruk och hot om att sättas på i isolering.

– Det är oacceptabelt om personal använder sin överordnade ställning till att hota om tvångsåtgärder eller särbehandla vissa förvarstagna, säger Lennerbrant.

Särbehandling av landsmän

Ytterligare en problematik handlar om särbehandling av personer med samma ursprung eller som talar samma språk.

Då inspektionen gjordes i januari var förvaret relativt nyöppnat. I samband med öppningen rekryterades personal som andra anställda anser har haft alldeles för låga krav på sig. Varken gymnasieexamen eller erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer krävdes.

LÄS ÄVEN: Migrationsverket vet inte hur mycket de betalar asyladvokater