En jämförelse som Vattenfall gjort visar att kärnkraften är det energislag som ger det klart lägsta koldioxidavtrycket. Samtidigt tvingas bolaget av regeringen att lägga ned kärnkraften i Sverige till förmån för utbyggnad av vindkraften, som vid sidan av att vara olönsam, opålitlig och miljöinvasiv också orsakar större CO2-utsläpp.

Det är på Vattenfalls webbplats som den statliga energijätten redovisar utfallet av den jämförelse man gjort mellan kärnkraft, vattenkraft och vindkraft beträffande utsläpp av koldioxid i atmosfären, vilket enligt vissa rön leder till global uppvärmning och i förlängningen en ”klimatkatastrof”.

Hela livscykeln jämförd

Jämförelsen innefattar samtliga utsläpp som energislagen ger upphov till under hela sin livscykel, från byggnation av kraftverk, via drift och fram till rivning och hantering av avfall.

– Vi har gjort livscykelanalyser för de tre huvudsakliga kraftslagen i Sverige, som är kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Och där landar kärnkraften som klar vinnare i parametern klimatutsläpp, berättar Anders Johansson, senior kärnteknisk rådgivare på Vattenfall.

Kontraproduktivt förtidsstänga Ringhals

Ett kärnkraftverk har en livslängd på 60 år medan vindkraftsnurror är utslitna och måste skrotas redan efter 20 år. Vattenfall framhåller i sammanhanget det ur koldioxidutsläppssynpunkt kontraproduktiva i att man tvingats stänga ned Ringhals 1 och 2 i förtid trots en återstående livslängd på ytterligare 15 år eller mer.

Enligt Vattenfalls uträkningar producerar kärnkraft cirka 2,5 gram koldioxid per producerad kWh. Vattenkraften släpper ut 4 gram CO2 per producerad kWh.

Vindkraften fem gånger större CO2-syndare

Vindkraften som i den energipolitiska debatten ofta framhålls som det gröna och ”klimatsmarta” alternativet ger upphov till nästan fem gånger högre CO2-utsläpp jämfört med kärnkraften; 12 gram per kWh, och är alltså sämst i klassen.

Bara om man jämför med rent fossila energislag som gas och kol framstår vindkraften som en vinnare. Men då har hänsyn inte tagits till vindkraftens övriga nackdelar som dess ekonomiska olönsamhet, opålitlighet, miljöförstöring, dödsfälla för fågellivet och sanitära olägenhet för boende och näringsidkare i närområdet.

Vilseledande om vindkraft

Vattenfall påtalar att vindkraftsförespråkarna vanligtvis sprider vilseledande uppgifter för att framställa energislaget som mer klimatssmart än det i verkligheten är. Detta genom att inte låtsas om alla de nya infrastrukturella sidosystem som måste byggas för att serva vindkraften och försöka kompensera för dess opålitlighet.

– Det som inte kommer in i kalkylen för miljöpåverkan är alla sidosystem man skulle behöva bygga om man inte hade planerbar kärnkraft och vattenkraft att tillgå. Om man ska bygga ett system dominerat av vind och sol så måste du bygga väldiga lagringsmöjligheter också. Och det kommer inte gratis, varken i pengar eller miljöpåverkan, förklarar Anders Johansson..

Effektivare kärnteknik

Kärnkraftens överlägsenhet beror också på att tekniken har utvecklats så att uranet kan användas avsevärt mer effektivt än tidigare. Den nya generationens reaktorer kan drivas på utbränt kärnbränsle från de gamla och även i äldre kärnkraftverk kan kärnavfallet användas efter att ha anrikats på nytt med den senaste tekniken.

– Vi kan helt enkelt ta gammalt uran och köra det ett varv till i en ny process. Det har gjort att vi har kunnat gå från fyra gram koldioxid per kilowattimme, till runt två och ett halvt. Det är alltså en väsentlig minskning, berättar Johansson.

Även när det gäller uranbrytning har nya och mer effektiva tekniker utvecklats som lämnar efter sig avsevärt mindre mängder bergmassa som måste transporteras bort med tunga fordon vars motorer släpper ut koldioxid och andra ämnen med sina avgaser. Om dessa kan elektrifieras blir kärnkraftens vinstmarginal för CO2-utsläpp ännu större.

Vinnare också när andra miljöhänsyn tas

Johansson framhåller också att det finns andra miljöaspekter som ska vägas in när energislagen jämförs men som inte omfattas av just den här undersökningen som är fokuserad på utsläpp av koldioxid. En av dem är hur mycket natur som behöver skövlas för att ge plats åt de installationer som krävs för att producera en viss mängd energi.

Även här står kärnkraften som vinnare medan vindkraften kräver att avsevärt mycket större landytor exploateras för att producera bara bråkdelen av vad ett kärnkraftverk gör.

– Det finns också fler aspekter att titta på när det kommer till hållbarhet, det är inte bara koldioxid. Det handlar också om hur mycket av jordens yta vi tar upp, och även i det hänseendet är kärnkraften mycket effektiv.

Enligt Johansson är kärnkraften också mer miljövänligt när det gäller hur mycket råvaror och känsliga metaller som åtgår, ämnen som ofta utvinns från naturen på ett mindre hållbart och miljövänligt sätt.