➤ På fredagen röstades ett förslag om självständighet för den spanska provinsen Katalonien igenom av det katalanska parlamentet i Barcelona. Samma dag röstade det spanska centralparlamentet i Madrid igenom ett återkallande av det begränsade självstyre som Katalonien hittills haft.

Vi utgör den katalanska republiken, som en självständig, suverän och demokratisk rättsstat”, slog det katalanska parlamentets talman Carme Forcadell fast när förslaget om självständighet för provinsen röstats igenom med siffrorna 70 för, 10 emot och 2 nedlagda.

Fråntas självstyre
Samtidigt röstade den spanska senaten i diametralt motsatt riktning, för att utlösa den så kallade artikel 155 och med åberopande av den återkalla det provinsiella självstyre som Katalonien redan har.

Enligt premiärminister Mariano Rajoy (PP) är Kataloniens utropande av självständighet olagligt och en följd av ”en kontinuerlig process med antidemokratiska beslut som bryter mot lagen och mot spanska och europeiska värderingar”. Rajoy lovade att som representant för rättsstaten ”återinföra lagligheten i Katalonien”.

Rajoys närmaste åtgärd blir enligt utsago att avsätta regionpresidenten Carles Puigdemont och upplösa både den katalanska provinsregeringen och det katalanska parlamentet. Premiärministern kommer enligt uppgift personligen att styra Katalonien fram till dess ett nyval kan hållas, vilket beräknas ske om sex månader.

Omstridd artikel
Artikel 155 i den spanska grundlagen har kritiserats för att vara otydlig och öppna för maktövertagande på godtyckliga grunder. Artikeln ger centralregeringen rätt att ”vidta nödvändiga åtgärder” om en provins agerar på ett sätt som kan anses ”hota Spaniens intressen”.

Omvärldens ledare stödjer Madrid
Det katalanska folkets självständighetskamp har svagt stöd utomlands. Bland de länder där regeringarna ställt sig på den spanska centralmaktens sidan återfinns bl.a. USA, Frankrike och Storbritannien.

Även från EU-federalt håll har stöd för Madrid uttalats. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommenterade händelseutvecklingen i Spanien på fredagen med att EU inte behöver ”fler sprickor och delningar”.

I Sverige har utrikesminister Margot Wallström uttalat att självständighet för Katalonien i första hand är en intern spansk angelägenhet, men tar samtidigt indirekt ställning för Madrid genom att betona att ”världen inte behöver mer nationalism och nya gränser”.

Skottland stödjer Katalonien
I Skottland, där självständighetsrörelsen också är stark, meddelar man avvikande mening från den som uttalats i London. ”Vi förstår och respekterar den katalanska regeringens ställningstagande”, sade den skotska regionalregeringens talesperson i utrikesfrågor Fiona Hyslop.

Oro finns att den spanska centralregimens maktövertagande i Katalonien kan utlösa våldsamheter.