Då kören i brittiska Sheffield var alltför vit och inte ansågs spegla stadens ”mångfald” tillräckligt blev det stopp. Samtidigt kräver man en ”seriös förändring” och en ”förnyad ambition för engagemang och inkludering”.

Enligt katedralens domprost Peter Bradley finns det en risk att kyrkomusiken kan anses vara alltför ”elitistisk” ifall kören är alltför vit. Att många av dem dessutom är utbildade antingen i privatskolor eller i hemmet påstås göra den ”elitistiska” bilden än värre.

Nyheten levererades i brev till de 30 körmedlemmarna där man skrev att man startar om från början, utan deras medverkan.

Som ett svar på nedläggningen startades en namninsamling med över 7 000 underskrifter för att rädda kvar kören i sin nuvarande form.

Från kyrkan säger man sig försöka nå ut till personer som kanske aldrig har funderat på att gå med i en kyrkokör.

authorimage