För tre dagar sedan rapporterad Samnytt att Kristdemokraterna var öppna för att stödja Socialdemokraternas censurlag. Efter vår granskning meddelade nu riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) att partiet väljer att säga nej till lagen.

Regeringen har, med justitieminister Morgan Johansson (S) i spetsen, ända sedan maktskiftet 2014 velat luckra upp centrala delar av den grundlagsfästa pressfriheten. Vissa inskränkningar av den gjordes i samband med valet 2018, medan andra förändringar stoppades av oppositionen.

I november överlämnade regeringen propositionen ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” till riksdagen. Den handlar inte minst om planerade inskränkningar av de svenska tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, något Samnytt uppmärksammat tidigare.

Tre partier sa vid tiden för artikeln publicerande uttryckligen nej till fortsatta inskränkningar: Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har alla lämnat in snarlika följdmotioner där regeringens proposition sågas. Men Kristdemokraterna meddelade Samnytt att ”inget var uteslutet”.

LÄS MER: KD kan säga JA till regeringens CENSURLAG: ”Inget är uteslutet”

Ändrar sig

Men efter Samnytts artikel ändrar nu KD sin ståndpunkt. Tuve Skånberg kontaktade Samnytt per mail och skrev följande:

Hej Mattias,och tack för välskriven artikel om KD:s ståndpunkt i den fråga som nu kommer att behandlas i KU.

Vi har jobbat vidare med frågan och du kan nu exklusivt få en komplettering till artikeln: ’

Vi är mycket skeptiska till förslaget och kommer söka en gemensam linje med M, C och SD.’

Med vänlig hälsning, Tuve Skånberg (KD), Ledamot i KU

Därmed är det nu fyra partier som är emot förslaget: Sverigedemokratena, som var först med att säga nej till förslaget, följt av Moderaterna, Centerpartiet och nu då även Kristdemokraterna.

Det är ännu oklart hur Liberalerna kommer ställa sig.