I en debattartikel i vänsterradikala boulevardtabloiden Aftonbladet skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor och partiets toppkandidater till EU-parlamentet Sara Skyttedal och David Lega att man befinner sig i Bryssel för att hjälpa till att kasta ut det ungerska regeringspartiet Fidesz ur partigruppen EPP.

KD-politikerna menar att den ungerska regeringen har passerat ett antal ”röda linjer” och därför nått taket för vad som kan accepteras av ett medlemsparti i EPP-gruppen.

Man anser bland annat att Fidesz i ”osakliga hetskamapnjer” sprider ”rena lögner” om EU, att förändringar att man ”skräddarsytt” medielagar för att ”försvåra för oppositionspartier” och att man ”satt den akademiska friheten på undantag” genom att ”köra ut” Soros-finansierade Central European Univerity.

Busch Thor, Skyttedal och Lega anklagar även Fidesz och Orban för att ha ”antisemitiska undertoner” i sin retorik. Det är anklagelser som Orban tidigare har tillbakavisat och returnerat, bland annat med hänvisning till att den muslimska invandringen är det som är förklaringen till den ökande antisemitismen i EU-länder. Undersökningar visar också att det är i höginvandringsländer som Sverige som antisemitismen ökar mest.

I ett brev i samband med dispyten med George Soros skrev Orban att illegal invandring, som han menar att Soros understödjer, är en nationell säkerhetsfråga och att de judiska samfunden borde hjälpa den ungerska regeringen, eftersom illegal invandring importerar antisemitism till Europa.

Även den bild av mediesituationen som KD nu ansluter sig till har kritiserats. Ungraren på gatan anser tvärtom att pluralismen hos ungersk media blivit större på senare tid. ”Förr fanns bara vänsterliberal media och inga medier som stödde Fidesz” är en utbredd uppfattning.

Påståendena om att den ungerska regeringen tvingar bort Soros universitet har också kritiserats. Det som skett är att man stiftat en lag om att utländska lärosäten som vill vara verksamma i Ungern också ska ha verksamhet i hemlandet. Den regeln vill Central European Univerity inte acceptera och har därför på eget initiativ beslutat flytta sin verksamhet till Österrike.

Tidigare har även Moderaterna aviserat att man har för avsikt att försöka få Fidesz utkastat ur den konservativa EPP-gruppen. Vissa menar att det snarare är Moderaterna som inte hör hemma i gruppen eftersom man sedan länge inte är något konservativt parti, utan ett liberalt.

I nuläget finns inte någon majoritet bland partierna i EPP-gruppen för kravet att utesluta Fidesz.