➤ Kinas kommunistiske diktator Xi Jinping centrerar nu alltmer av makten till sin egen person. Den senaste åtgärden i den riktningen är att Jinpings namn och politik skrivs in i grundlagen.

Vid den just nu pågående partikongressen i Peking, drev Jinping igenom att konstitutionen hädanefter ska innehålla en skrivning om att Kina politiskt ska vägledas av ”Xi Jinpings tankar om socialism”.

Det är inte första gången som en kinesisk kommunistdiktator får sitt namn inskrivet i grundlagen. Det kommunistiska Kinas blodbesudlade grundare, Mao Tse-tung, var först att driva igenom detta. Även Deng Xiaoping som ledde landet mellan 1978 och 1997 har förärats med ett omnämnande i grundlagen, i de fallet dock postumt.

Kan sitta kvar på livstid
Xi Jinping har varit det kommunistiska partiets ledare sedan 2012 och landets diktator sedan 2013. Befattningarna är i tid begränsade till vardera två mandatperioder om fem år. Det betyder att han måste lämna sina poster senast 2022.

Enligt politiska bedömare, bl.a. Willy Lam, som är statsvetare vid China University i Hongkong, kan den nu beslutade grundlagsskrivningen vara en indikation på att Xi Jinping har planer på att sitta kvar på livstid.