Sedan tidigare har kineser varit tvungna att uppvisa ett nationellt id-kort och ta ett foto för att kunna skaffa en ny mobiltelefon eller köpa ett nytt dataabonnemang. Från och med söndagen krävs att man även skannar sitt ansikte för att verifiera att man verkligen är den man utger sig för att vara.

Den kinesiska statens omfattande övervakning av sina medborgare har varit ett återkommande ämne på Samhällsnytt. Vi har bland annat skrivit om landets social kreditvärderingssystem och hur detta kopplas alltmer samman med de många övervakningskamerorna med ansiktsigenkänning.

Senast i oktober rapporterade vi om hur myndigheterna nu kräver att medborgare skannar sina ansikten för att få tillgång till det redan hårt censurerade internet.

LÄS ÄVEN: Kina tar övervakning till nästa nivå – kameror med ansiktsigenkänning kopplas till ’social kreditvärdering’

De flesta kinesiska internetanvändarna får tillgång till webben via sina mobiltelefoner. Myndigheterna rättfärdigar denna senaste reglering av digital kommunikation med att man vill ”skydda medborgarnas legitima rättigheter och intressen i cyberspace”.

Sedan flera år tillbaka har de kinesiska myndigheterna försökt upprätthålla regler som säkerställer att alla som använder internet måste göra det under sina riktiga namn.

2017 infördes nya regler som stipulerar att plattformar måste verifiera en användares sanna identitet innan man låter dem lägga upp något.

Då det nya regelverket beslutades i september orsakade det inga större rubriker i kinesisk media, men på nätet uttryckte många enskilda kineser oro över den allt större mängd data som sparas om varje enskild användare.

Den kinesiska staten har redan massiva databaser med bilder på medborgare och kapaciteten att koppla dessa till deras identitet, så gör man inte det nu är det fullt möjligt inför framtiden. Det sociala kreditvärderingssystemet använder redan ett massivt nätverk av 200 miljoner övervakningskameror tillsammans med annan slags övervakningsutrustning.