En lång tids stadigt nedåtgående trend i nivåerna av ozon-skadande CFC-kemikalier (freon) avbröts under 2018 och 2019 men har nu återhämtat sig. Det hävdar forskare som BBC har talat med.

Boven i dramat som medförde ett avbrott i ozonlagrets läkning och återhämtning de här åren var enligt atmosfäriska mätningar olaglig CFC-produktion i östra Kina. Den produktionen har nu stoppats och av allt att döma pekar siffrorna nu åter åt rätt håll.

Skyddar mot skadlig UV-strålning

Ozonlagret utgör ett tunt skikt i jordens atmosfär som absorberar det mesta av solens ultravioletta strålning. När ozonet försvinner når merparten av den för människor och annat liv skadliga strålningen jordens yta. Bland annat ökar risken för hudcancer om man vistas mycket utomhus och även det mänskliga DNA:t kan skadas.

CFC är en anglosaxisk förkortning för klorfluorkarboner, ofta kallade freoner. Det är en typ av kemiska föreningar som under lång tid användes i elementen i kylskåp och som drivmedel i sprejflaskor.

Dess ozonskadande effekter har varit kända sedan 1980-talet och ett internationellt förbud mot deras användning infördes 1987 i det så kallade Montrealprotokollet som nästan alla världens länder undertecknade.

Länge nedåtpekade kurva vände plötsligt uppåt

”Allt verkade gå enligt plan”, förklarar doktor Luke Western, atmosfärforskare vid universitetet i Bristol. Men 2018 avslöjade en studie att koncentrationerna av CFC-föreningar i atmosfären inte längre föll så snabbt som förväntat.

– Vi ville ta reda på vad som hänt. Det arbete jag var involverad i visade att ökningen av CFC primärt härrörde från östra Kina.

Att det förhöll sig så kunde luftövervakningsstationer i Sydkorea och Japan avslöja.

Kunde spåras till företag i Kina

Ett detektivarbete i Kina utfört av EIA (Environmental Investigation Agency) och miljöjournalister visade att de farliga kemikalierna användes i merparten av polyuretanbaserad isolering som tillverkades av ett företag i regionen.

Det har varit svårt att få uppgifter från kinesiska myndigheter om hur omfattande utsläpp av CFC som skett och även om hur man fått stopp på dem. Men nya mätningar indikerar att de i varje fall har upphört. Nivåerna i atmosfären är nu tillbaka på den nedåtgående grafen, just nu på samma nivå som 2013.