På onsdagen röstade riksdagen om regeringens förslag om att förlänga pandemilagen, vilket man klubbade igenom. Den påstått tillfälliga pandemilagen gäller nu till den 31 maj.

Den så kallade pandemilagen trädde i kraft den 10 januari i fjol och har sedermera förlängts till den 31 januari. Den innebär att regeringen ges rätt att besluta eller bemyndiga myndigheter att besluta om särskilda begränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster samt begränsningar i långväga kollektivtrafik.

Lagen har tidigare inkluderat möjligheten att meddela förbud mot att vistas på vissa särskilda platser eller att helt stänga ned verksamheter. Den möjligheten försvinner den sista januari.

Två månader

En majoritet i riksdagen vill inte förlänga pandemilagen i fyra månader som regeringen föreslagit, men av lagtekniska skäl kan riksdagen inte ändra på datumet. I stället måste man gå en omväg med ett tillkännagivande om att regeringen ska komma med ett nytt förslag att lagen bara ska förlängas i två månader.

Enligt socialminister Lena Hallengren (S) kommer regeringen att göra det, men tills dess gäller pandemilagen till den 31 maj.

Förutom pandemilagen förlängs även lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Se hur partierna röstade här.