➤ KRÖNIKA  Jag pratar kanske i vädret, men ibland får jag för mig att klimathotet är världens största blåsning. Sedan Al Gore siade om jordens undergång inom 10 år har klimatet varit det hetaste debattämnet. Klimat är det genomsnittliga vädret under 30 år. Väderlek är det som gäller i närtid.

När Gustav Fridolin i tid och otid tar den varma sommaren som bevis för klimatkatastrof är han ute i ogjort väder. Det behövs alltså minst 30 varma somrar på raken för att ens tala om klimatförändring.

Det verkar lite korttänkt att inte se de långa perspektiven och ha lite is i magen. Efter jordens sex istider kan vi ju faktiskt befinna oss i pausen till nästa. Här var senaste istiden för nästan 115 000 år sedan och resterna av glaciärerna i Sverige smälte för 10 000 år sedan. Tidsbegrepp som kan vara svårsmälta för en skolminister med 100 dagars perspektiv.

Vi översvämmas av klimatvarningar i media. De överskuggar alla andra problem – krig, fattigdom, svält, terror, kärnvapen, överbefolkning, ojämlikhet och alla andra nutida eländen. Men det kanske eländigt nog är avsikten. Att utan uppehåll skrämma oss med de oförsonliga vädergudarna för att lägga dimridåer kring de mer jordnära despoter som låter mer världsliga problem regna över oss.

Att växthusgaser påverkar klimatet är känt sedan 1800-talet. Då såg man positivt på det eftersom de också verkar gynnsamt på växtligheten. Höjd halt i växthus ökar skördarna. Så kallas det ju också växthuseffekten.

Koldioxidhalten i luften har sakta ökat i årtusenden. Därmed också medeltemperaturen. Men den har under jordens långa historia varit i genomsnitt 18 grader varmare än nu. Sedan långt innan Al Gore och Gustav Fridolin med stöd av globalistorganisationerna utnämnde vårt ansvarslösa köttätande, våra flygresor och vårt bilåkande till jordens fiende nummer ett.

Högtflygande planer för att sitta vid de politiska köttgrytorna och köra i gräddfil. Ett mästerligt nummer i indoktrineringens historia. Bättre än säldöden. Bättre än larmen om att oljan och gasen snart skulle ta slut. Bättre än de gamla larmen om en ny istid.

Nu finns det problematiskt många sälar. Olja och gas flödar mer än någonsin. En ny istid kan dröja många tusen år, men är troligare än dess motsats. Men Fridolin ångar på med hoten om ett hett helvete om vi inte köper ekologiskt. Trots att kalla fakta vetenskapligt nu visat att ekologisk odling istället ökar utsläppet av växthusgaser.

Kallt beräknande har man gett oss dåligt samvete för vår samvetslösa livsstil. Klimatproblem kan bara lösas globalt. Ett hett eftersträvat mål för storföretagen, bankerna och Bilderbergsgruppen är ju en ny världsordning utan nationella lagar, restriktioner och fackföreningar som hindrar deras monopolistiska strävan, jakten på billig arbetskraft och växande lönsamhet.

Miljöpartiet och Annie Lööf tjänar dem som förtrupp i kampen för deras ökade profit. Miljörörelsen liknar allt mer andra domedagssekter – med fanatiskt övertygade sektmedlemmar beredda att gå i döden för att slakta nationalstaten och välfärdens heliga kor.

Vanligt folk ska brännmärkas som klimatskurkar. Det är ditt fel att skogen brinner. Det är ditt fel att öknarna växer. Du orsakar orkaner och översvämningar. Du är ansvarig för att polernas is smälter. Det är ditt fel att länder kommer att dränkas. Torkan beror på dig. Via modern mediateknik kan man som aldrig förr skrämma dig med ögonblicksbilder av olika naturkatastrofer som förr gick oförmärkta förbi. Men ett ögonblick…

Att öknarna tvärtom krymper tack vare koldioxidens positiva effekter på växtligheten får du inte veta. Att antalet orkaner minskat de senaste århundradena ska du inte informeras om. Att torka och missväxt kontinuerligt drabbat oss genom historien ska vi glömma. Detsamma gäller för översvämningar.

Havens medeldjup är 3 800 meter och de utgör 71% av jordens yta. Nivåhöjningen minus landhöjningen beräknas i Sverige till några millimeter per år de närmaste 100 åren. Att isarna smälter vid polerna beroende på att vi äter kött och håller kreatur som släpper ut växthusgas är en fis i rymden jämfört med den klimatpåverkan som förändring av solfläckar och jordaxelns lutning mot solen inneburit för jordens skiftande klimat sedan miljoner år.

Solfläckar ändras med en periodicitet av ca 10 år och jordaxelns lutning i perioder om 1000-tals år. Det är insnöat att bortse från detta. Men om det talar bara pensionerade klimatforskare som inte behöver riskera sin karriär.

Med de enorma resurser som används för att ändra vårt sätt att leva i tron att mänskligheten kan påverka klimatet i nämnvärd grad skulle man istället i nutid kunna lösa många av de mer jordnära katastrofer som faktiskt beror på mänskligt beteende.