En EU-kommissionär direkt under ordföranden och med nästintill oinskränkt makt över samtliga kommissionärer för övriga politikområden – det förslaget kommer nu från den profilerade svenske klimataktivisten Johan Rockström, chef för tyska Potsdam Institute for Climate Change Impact Research, och den tidigare KD-politikern och EU-parlamentarikern Anders Wijkman.

Duon anser att global uppvärmning är en ödesfråga av sådan dignitet att den EU-kommissionär som har ansvar för klimatfrågorna måste ges övergripande makt över övriga samhällssektorer. Enligt Rockström och Wijkman behövs något av en ny ekonomisk världsordning för att implementera den miljöpolitik de anser behövs för att rädda planeten från undergång. Att ge en klimatkommissionär i EU makt över också övriga politikområden är ett sätt att nå dit.

– Allting hänger ihop och det är en effekt av ett felaktigt ekonomiskt ramverk, förklarar Anders Wijkman, numera hedersordförande Romklubben, för Dagens Industri.

Wijkman menar att det ekonomiska systemet inte uppbyggt med hänsyn till hur naturen fungerar. Han vill därför att EU:s klimatkommissionär ska ges så mycket makt att denne kan förändra den ekonomiska modellen för verksamheter på vitt skilda områden. Den föreslagna klimatkommissionären ska bland annat kunna gå in och styra över EU:s energipolitik, transportpolitik och jordbrukspolitik.

Isabella Lövin (MP) kandidat för uppdraget
Till posten som kommissionär med mest makt i EU föreslår Wijkman Sveriges miljöminister Isabella Lövin (MP). Han säg dock att förslaget inte handlar om att promovera någon svensk och uppger som en annan ”väldigt kunnig” kandidat till posten den holländske kommissionären Frans Timmermans.

Lövin har kritiserats för att inte leva så klimatsmart som hon lär. Det har bland annat uppmärksammats att hon under förra mandatperioden hade en mycket hög flygnota på en och en halv miljon kronor. Hon äger också flera luftförorenande och CO2-utsläppande dieselbilar.

LÄS ÄVEN: Klimatminister Isabella Lövins lyxflygnota: 1,5 miljoner kronor – ”Vill känna mig fräsch”

Frans Timmermans har bland annat utmärkt sig för att kraftigt vilja öka migrationen till EU ytterligare genom att förena Europa med Afrika. Han har också lovat att krossa alla konservativa och nationsvänliga partier i Europa.

LÄS ÄVEN: Kan bli näste ordförande för EU-kommissionen – lovar krossa konservativa partier och förena Europa med Afrika

”Handlar om mänsklighetens överlevnad”
Wijkman menar att en EU-klimatkommissionär med överordnad makt över unionens politik är något som krävs för att säkerställa mänsklighetens överlevnad. Han är inte övertygad om att han och Rockström kommer att få gehör för förslaget idag men att man ”sår ett frö” och att budskapet om jordens förestående undergång ”är ett faktum som vi måste upprepa så att det så småningom går in”.

Det är en hållning som Dagens Industri, som intervjuat Anders Wijkman om dennes och Johan Rockströms kommissionärsförslag, uppger att man ställer sig bakom. I en fotnot skriver tidningen att ”Klimat och hållbarhet hör till vår tids absoluta ödesfrågor”.