”Flygskam” och ”klimatkompensering” är begrepp som lanserats av den klimatalarmistiska rörelse som tror att jordens undergång i global uppvärmning är nära förestående. Flygresenärer skräms att betala för plantering av ett antal träd som ska suga upp lika mycket koldioxid som man genom sitt resande släpper ut i atmosfären. Studier dömer nu ut upplägget som en bluff som i stället ökar utsläppen samtidigt som en biologiska mångfalden utarmas.

Opartiska forskare utanför den klimatalarmistiska sfären har bland annat studerat påstått klimatkompenserande trädplantering i Chile och Kina. Det man kunnat konstatera är att planteringarna skapar mer utsläpp än vad de planterade träden suger upp. I samband med planteringsarbetet frigörs stora mängder kolbaserade ämnen ur jorden.

Forskarna är också kritiska till hur massplantering av en och samma trädtyp på stora ytor skapar ekologisk obalans och utarmning av den biologiska mångfalden på stora landområden, vilket vid sidan av andra risker också skapar biotoper som är sämre på att suga upp koldioxid jämfört med mer naturliga dito.

Sålts in som ett sätt att döva ”flygskam”

Den klimatalarmistiska rörelsen har genom försänkningar i olika organ och vetenskapliga tidskrifter sålt in det för dem inkomstbringande konceptet hos många politiska beslutsfattare med påtryckningsstöd från vanliga medborgare som övertygats om att känna ”flygskam” och intalats att de kan döva den genom att betala för klimatkompenserande trädplantering. Studier avslöjar nu att upplägget kan dömas ut som en form av bondfångeri.

Forskarna dömer bland annat ut en uppmärksammad studie publicerad i tidskriften Science förra året där det påstods att två tredjedelar av de växthusgaser som släppts ut sedan den industrialiseringen inleddes kan bindas genom omfattande trädplantering. Många för den klimatalarmistiska rörelsen lönsamma politiska beslut har fattats med studien som underlag.

Får stöd av forskare i Sverige

En av forskarna bakom avslöjandet av klimatbluffen är Anping Chen vid Colorado State University. Hon har lett undersökningen av den påstått klimatkompenserande trädplanteringen i Kina och hon får stöd även från forskare i Sverige.

– Det här är en viktig och välgjord studie eftersom man mätt i verkligheten och den har relevans även för oss i Sverige eftersom norra Kinas klimat liknar vårt. Resultaten visar risken med att överdriva skogsplantering som klimatlösning, säger ’hållbarhetsforskaren’ Wim Carton vid Lunds universitet i en kommentar till SVT.

Slöseri med skattepengar

En annan forskare, Eric Lambin vid Stanford University i USA, är kritisk till att stora summor av skattebetalarnas pengar slussas in i den klimatalarmistiska rörelsens kassakista för projekt som med falsk marknadsföring lanserats som miljövänliga men som i själva verket är miljöförstörande.

– Om politiken för att stimulera trädplantering är dåligt utformad, finns det en hög risk att inte bara slösa bort skattepengar utan att också släppa ut mer koldioxid och förlora biologisk mångfald.