Tranås kommun vill profilera sig som föregångare i ”klimatsmart” politik i Sverige. Ett förslag i den förment miljövänliga nya avfallsplan man tagit fram är ett förbud för kommuninvånarna att spola ned toapapperet efter att man torkat sig. I stället ska papperet sparas och sedan lämnas in för återvinning. Förslaget möter kritik och invånare flaggar för att flytta från kommunen om det blir verklighet.

Tranås va- och avfallschef Torbjörn Adolfsson är entusiastisk när han talar med Tranås tidning om det kontroversiella förslaget. Han beskriver Sverige som ett ”u-land” i klimathänseende som inte redan nationellt har infört förbud mot att spola ned toalettpapper. Nu hoppas han att Tranås kan gå i bräschen för ett sådant genom att införa ett lokalt nedspolningsförbud.

Förslaget ingår i kommunens nyligen framtagna avfallsplan med åtföljande miljökonsekvensbeskrivning. Den övergripande målsättningen med planen är att ”minska klimatavtrycket” utifrån den utbredda föreställningen om att jorden står inför en snar undergång till följd av så kallad antropocen global uppvärmning.

Om planen går igenom ska de nya reglerna införas nästa år. Använt toalettpapper kommer då att klassas som avfall och får inte spolas ned utan måste tas om hand och källsorteras enligt samma principer som andra hushållssopor.

Enligt Adolfsson lägger vi i Sverige för stora resurser på att rena vårt avloppsvatten. Det vill Tranås kommun visa går att ändra på. Med ett förbud mot att spola ned papperet när man kissat eller bajsat vill man åstadkomma ”en beteendeförändring” hos Tranåsborna som sedan kan utvidgas till att omfatta alla svenskar.

Adolfsson vidgår samtidigt att man inte har gjort några beräkningar eller risk- och konsekvensanalyser som grund för förslaget. Det mesta av detta ska i stället göras i efterhand ”på lång sikt”. Men som pappa till initiativet ser Adolfsson entusiastiskt på projektet som en ”riktig utmaning”.

Enligt Adolfsson har vi svenskar blivit för bekväma och ett bra exempel på det menar han är att vi spolar ned toalettpapperet efter att vi torkat oss där bak.

– Egentligen är det ju självklart. Bara för att vi är bekväma och har en teknik som möjliggör det här beteendet så behöver det inte vara så.

Adolfsson menar att det handlar om brist på öppenhet hos de som är negativa till förslaget. Och kritiker saknas inte. Bland kommuninvånarna har det kallats det för ett dåligt aprilskämt och vissa aviserar att de flyttar från Tranås om förslaget blir verklighet

Det enskilda förslaget ska inte prövas av fullmäktige. Det räcker enligt Adolfsson med att avfallsplanen som helhet klubbas igenom för att spolförbudet ska kunna införas.