De äldre som bor på särskilt boende kommer efter årsskiftet tvingas betala ytterligare 700 kronor per månad för att äta mat. I alla fall de äldre som bor i Eksjö kommun, efter ett nytt beslut av kommunfullmäktige.

På särskilda boenden, även kallade äldreboenden, bor personer som har ett stort behov av vård och omsorg. Där bor man om exempelvis hemtjänst inte är tillräckligt för att ens behov ska tillgodoses.

LÄS ÄVEN: Kommun tvingar pensionärer vid äldreboenden att köpa deras toapapper

I december röstade Eksjö kommunfullmäktige ja till förslaget om höjda matpriser för de boende, som lagts fram av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, rapporterar Smålands-Tidningen.

Det är de som bor på Marieberg, Almgården, Mogården och Solgården i Eksjö kommun som kommer att påverkas av politikernas beslut. Den nya månadsavgiften efter årsskiftet blir 4 539 kronor per person – en maxavgift som är inkomstprövad.

Enligt Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader för 2023 kan en genomsnittlig person mellan 61-74 år, som äter hemlagad mat, förväntas betala totalt 3070 kronor per månad för sin mat. Personer som bor på särskilda boenden är ofta äldre än så, och äter ofta mindre mängder.

Massinvandringen blev dyr

Eksjö är en av de svenska kommuner som kämpat med att få sin budget i balans efter att ha lagt stora summor skattepengar på migranter under migrationskrisen som kulminerade 2015.

Numera är ekonomin återigen i balans – efter att man sparat in på andra områden, som förskola, skola och omsorg, på grund av att migrationen till kommunen blev så dyr. Bland annat satsade kommunen 2015 nästan en miljon skattekronor på två integrationsprojekt som gick ut på att hjälpa nyanlända familjer med ansökan och råd om skola och förskola.

LÄS ÄVEN: Kommun måste spara och sänker värmen på äldreboende – anger invandringen som skäl

Eksjö kommuns ekonomichef Karin Höljfors sade i en intervju med SVT så sent som 2020 att ”intäkterna ökar när man har en befolkningsökning men inte lika mycket som kostnaderna”. Då sade SVT-reportern att det känns som något som går att planera för.

– Det kan man absolut, för vissa kostnadsökningar. Men exempelvis 2015 under flyktingvågen hade vi en volymökning som vi inte hade i planeringsförutsättningarna, svarade Karin Höljfors.

LÄS ÄVEN: Samma pension – oavsett du arbetat eller inte