I Umeå har kommunen beslutat att dra in på leverans av matlådor till äldre. Man hänvisar den försämrade servicen bland annat till att verksamheten krävt för mycket resurser.

I ett pressmeddelande låter Umeå kommun meddela att äldrenämnden under torsdagens sammanträde beslutade att ”servicenivån för matdistribution ska ändras” och att ”nu ska de som kan själva införskaffa färdiglagade måltider”. Maten som de eventuellt lyckas köpa på egen hand kan dock hemtjänsten sedan hjälpa till att värma.

– Distributionen av mat har tagit stora resurser och Måltidsservices tillagningskök har nått sin maximala kapacitet. Samtidigt har samhällsförändringen gjort att dagligvaruhandeln idag kan tillgodose behovet för de allra flesta, och det finns en stor variation av maträtter, säger äldrenämndens ordförande Carin Nilsson (S).

LÄS ÄVEN: Äldreboende drar in mat till 96-åring: ”Vi har varit för generösa”

Vidare påstås förändringen bidra till att man inte konkurrerar med övriga tjänster som erbjuds i samhället samt ger möjlighet till högre valfrihet.

Samtidigt skriver man att den som inte själv kan laga mat och har svårigheter att äta kosten som erbjuds inom dagligvaruhandeln på grund av exempelvis specialkost, sjukdom eller funktionsnedsättning även fortsatt kan få matleveranser efter en individuell prövning.