Den 20 mars i år beslutade Skellefteå kommunfullmäktige att godkänna en investering i ett hotellbygge. Beslutet överklagades dock av fyra kommuninvånare som ansåg att beslutet stred mot Kommunlagen om vad en kommun får och inte får syssla med. Förvaltningsrätten ger kommuninvånarna rätt – men kommunalrådet Lorents Burman (S) struntar nu i den domen och ska bygga ändå.

En av de  som överklagade KF:s beslut framförde bland annat att det rörde sig om en ”spekulativ verksamhet”, eftersom det inte är säkert att  kommunen får igen den summa som satsas, enligt VK.

Andra som överklagade ansåg att den kommunala hotellsatsningen riskerar att konkurrera med den redan befintliga hotellverksamhet lokalt.

Skellefteå kommun menar å sin sida att det överklagade beslutet inte är av bindande karaktär, eftersom de lagt ut investeringen på ett dotterbolag – Skellefteå Industrihus.

Kommunen menar också att beslutet egentligen togs redan år 2015 och att beslutet därmed redan vunnit laga kraft.

Ett annat av kommunens argument är att kommunen genom hotellsatsningen tillhandahåller lokaler för näringslivet, vilket man ser som det kommunala fastighetsbolagets uppgift.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut
Förvaltningsrätten håller dock inte med kommunen. De menar att ”precisionen” om att bygga ett hotell inte fanns med i beslutet från 2015. Dessutom är paragrafen i kommunallagen om ”vissa kommunala befogenheter” inte tillämplig i detta fall.

Kommuner får förvisso tillhandahålla lokaler till enskilda företag, om ”synnerliga skäl” föreligger men det får då inte handla om specialanpassade byggnader, vilket hotell är.

Inte heller har kommunen lyckats visa att det finns en brist på hotell.

Sammanfattningsvis avgör förvaltningsrätten att KF:s beslut inte rör något som kan ses som en angelägenhet för kommunen och därför upphävs det.

Struntar i Förvaltningsrättens beslut
Men nu säger kommunalrådet Lorents Burman (S) att han struntar i domslutet.

– Det finns inga sanktionsavgifter kopplade till förvaltningsrättens dom. Domen kommer inte att stoppa investeringen. Allt fortsätter som planerat, säger Lorents Burman.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på kommunallagen, är Lorents Burmans uttalande förvånande.

– Vad kommunalrådet egentligen säger är ju ”det skiter väl vi i, vi gör som vi vill och inte som domstolen säger.” Det finns ett namn för det, det kallas både lag-och domstolstrots. Det känns som en bedrövlig inställning för ett kommunalråd att ha, säger Olle Lundin till VK.