I mitten av april berättade Samnytt hur ansvariga för äldreomsorgen i Gislaveds kommun beslutat förbjuda de äldre att dricka läsk till maten. Detta med motiveringen att det är onyttigt och att de gamla behövde uppfostras att ”lära sig skilja på vardag och fest”. Kritiken från kommuninvånarna blev hård och har hårdnat ytterligare efter att kommunen brutit sitt löfte att backa från vad som uppfattas som övergrepp och omyndigförklaring av de äldre.

När läskförbudet för kommunens äldre fick uppmärksamhet i media väckte det en kritikerstorm. Ännu större blev ilskan när det framkom att hundratals liter läsk som Gislavedsbor samlat in till de äldre i protest mot beslutet skulle kastas i soporna av ansvariga för äldreboendena.

LÄS MER: Gislaveds kommun förbjuder läsk på äldreboenden

Löfte att backa från beslutet bröts

Läsk eller inte läsk till de äldre blev en fråga för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Carina Johansson lovade efter det att beslutet skulle hävas. ”Vi ska backa och göra rätt” var beskedet.

Man lovade också att den av invånarna donerade läsken inte skulle kastas som först sagts, utan i stället köras ut till kommunens äldreboenden och göras tillgänglig för de gamla. Men på socialnämnden gillade man inte att ha fått sitt beslut överprövat av fullmäktige. Av prestigeskäl beslöt man därför att läskförbudet för de äldre skulle bli kvar.

LÄS MER: BESLUT: Äldre i Gislaved ska bli utan läsk även framöver

Ny våg av kritik efter löftesbrott

När de blev känt utbröt en ny kritikstorm bland kommuninvånarna. Kostchef Eva Kullenberg som initialt skickats fram att försvara beslutet tyckte kritiken kändes så jobbig att hon sjukskrev sig. Nu går även kommunens socialchef Malin Johansson ut i media och beklagar sig över allmänhetens kritik och kallar den för ”hot och hat”.

– Det tär på en att läsa så mycket hot och hat, så ingen ska behöva läsa allt, säger hon till Dagens Samhälle.

Arga mejl till kommunen polisanmäls

Socialnämnden uppges ha fått lägga stora resurser på att läsa medborgarnas kritik, eller ”hatmejl” från personer som saknar ”all form av anständighet” som Johansson kallar det. Totalt handlar det om ett 500-tal kritiska mejl som skickats till förvaltningen.

140 av dessa, bland annat ett där kostchefen i hårda ordalag uppmanas få sparken och rekommenderas hamna i helvetet, har skickats vidare till polisen. En kommentar i sociala medier där Gislaved skälls för att vara en ”fascistkommun” har gått samma väg.

Medarbetare som läst kritiken erbjuds psykologstöd

Johansson uppger att de tio personer som fått i uppdrag att läsa mejlen nu har erbjudits psykologhjälp för att inte drabbas av psykiska men från läsandet. Även kommunhälsan har kopplats in för att säkerställa att ingen som läst mejlen traumatiserats eller ”hämmas av oro” i sitt arbete över att ”hängas ut” när de fattar beslut som kommuninvånarna ogillar.

Oron gäller bland annat att kommunens chefer kan komma att bli försiktigare med och ta längre tid på sig att fatta kontroversiella beslut, något som beskrivs som negativt.

Kampen för de äldres rättigheter fortsätter

Trots den massiva kritiken från allmänheten vidhåller socialförvaltningen att förbudet för kommunens äldre att dricka läsk ska kvarstå. En av de mer profilerade kritikerna – företagaren Kim Lindström, som tog initiativet till att skänka flera hundra liter läsk till de äldre i kommunen – säger till media att han inte kommer att ge upp.

– Jag är rädd för hur äldrevården kommer se ut när jag blir gammal. Min kamp är inte över, detta är ett misstag från deras sida och jag tror att de boende i Gislaved inte heller kommer ge upp kampen. Vi måste alla hjälpas åt för att få bort orättvisor och förtryck.