Efter en motion från Sverigedemokraterna beslutade Skurups kommunfullmäktige hösten 2018 att börja polisanmäla så kallade ensamkommande flyktingbarn som uppgett fel ålder för brott mot bidragsbrottslagen. Man vill även att felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar ska krävas tillbaka.

– Nu förväntar vi oss att det görs en polisanmälan i de här fallen. Vi i Sverigedemokraterna vill ha hårdare straff och vi förutsätter att alla typer av bidragsfusk polisanmäls. Ett sådant brott innebär ju faktiskt att man stjäl från kommunen, sa Lars Nyström (SD) efter att motionen gått igenom med hjälp av Moderaterna och Skurupspartiet i oktober 2018.

De anmälda, 16 män och en kvinna, är enligt polisen mellan 16 och 22 år. De anmäls nu för grovt bidragsbrott.

– Att människor av politiska skäl kör igång en sådan här apparat är vidrigt, säger Lena Axelsson, (S), tillförordnad vårdnadshavare för en pojke som efter åldersbedömning hos Migrationsverket ska vara född 2007.

Skyldighet att anmäla
Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) uppger att kommunen har en skyldighet att polisanmäla de fall man misstänker kan röra sig om att brott har begåtts.

– Det gäller kommunens alla verksamheter och inom den ramen faller även eventuella bidragsbrott. Här handlar det om individer som har haft en annan ålder än den man uppgett. Då kan det finnas brott bakom det. Det får polisutredningen visa, säger han.

– Generellt sett kan det handla om att Migrationsverket har skrivit upp åldern. Då har kommunen haft kostnader för en individ som antingen skulle haft hjälp av kommunen under en kortare tid eller inte alls.

Speglar problematiken
Enligt Bolinder är de statliga bidragen kommunen får för att ta emot ensamkommande inte tillräckliga. Han understryker också att man inte vill ha individer som kan vara vuxna i skolorna bland barnen, något som varken är lämpligt för eleverna eller den berörda.

– Visst är det en ansenlig mängd sett till en kommun som Skurup. Det speglar ganska väl problematiken i det här med individer som inte alltid uppger korrekt ålder från början.