Lunds kommun i Skåne, som styrs av Alliansen och ett lokalt parti, har höjt månadspriset för mat på äldreboenden. Nu tvingas åldringarna betala hundratals kronor mer i månaden när styret vill ha in ytterligare fem miljoner till kassan.

Det är den så kallade Lundakvintetten bestående av Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och det lokala partiet FörnyaLund som tillsammans med stöd från Miljöpartiet höjer priset från 2 095 kronor per månad till hela 2 800 kr per månad, rapporterar Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Kommunen i Lund ska finansiera ”meningsfull fritid” för migranter

På torsdagen avgjordes omröstningen av frågan genom Lundakvintettens 31 ja mot 27 nej från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.

Det var sju nedlagda röster från bland annat Miljöpartiet vilket genererade ett indirekt stöd till Lundakvintetten. Lars Wirtén (MP) berättar att partiet lade ned rösterna eftersom det är befogat att höja vissa taxor med rådande budgetläge.

Inga-Kerstin Eriksson (C) är vård- och omsorgsnämndens ordförande, hon ser inget kontroversiellt i höjningen av åldringarnas kostavgift. Detta eftersom avgiften anpassas till jämförbara kommuners nivåer men uppges fortfarande ligga lägre.

Abonnemangsavgift på rullator

Ytterligare en åtgärd som kommunstyret fick igenom är abonnemangsavgifter på hjälpmedel. Det innebär att från och med 1 mars kommer ett hjälpmedel som rullator att kosta åldringar 65 kronor per månad. Med tvångsavgifterna räknar det politiska styret med att lyfta in omkring fem miljoner kronor extra till kassan.

SD: ”Höjda avgifter gick tyvärr igenom”

I ett inlägg på Facebook uttrycker Sverigedemokraternas lokalavdelning i Lund en förvåning över Miljöpartiets linje.

”Vad ville då Miljöpartiet? De använde inte sin röst! Så höjda avgifter gick tyvärr igenom.”

Lund kräver minskat mottagande: ”Vi finner oss inte längre i det här”

Förra året uppmärksammade Samhällsnytt hur Lundakvintetten klagade och krävde att deras kvot av migranter skulle sänkas vilket gick stick i stäv med vad dessa partier tidigare förespråkat. I en skrivelse till länsstyrelsen krävde samtliga partier som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott att antalet migranter som anvisas till Lund nästa år skrivs ned.

– Vi finner oss inte längre i det här, berättade Philip Sandberg (L).

Ekeroth: ”Man förnekade ihärdigt kostnader”

Sverigedemokraternas tidigare ordförande i Lund, Ted Ekeroth, försökte under sin tid i politiken att stoppa invandringen genom både kommunfullmäktige och domstolarna men utan resultat. Detta eftersom övriga partier, däribland partierna i Lundakvintetten, var måna om att invandringen skulle öka till staden.

– Det var ett genomgående tema, oavsett parti, att invandring från Afrika och Mellanöstern var bra. Man förnekade ihärdigt kostnader och förfäktade lögnen om att de var flyktingar, om att de var ensamkommande och om att de var barn. Inget av det stämde, vilket jag påpekade gång på gång, berättade Ted Ekeroth för Samhällsnytt.


Ted Ekeroth. Foto: Faksimil Facebook

LÄS ÄVEN: Lunds kommunstyrelse kräver ett minskat mottagande: ”Vi finner oss inte längre i det här”