I Gullspång flyttar många ungdomar från kommunen i gymnasieåldern. Kommunalrådet Carina Gullberg (S) drar paralleller till elitidrotten och anser att kommunen borde få betalt för de ungdomar man ”exporterar”.

Gullspång har den högsta försörjningskvoten, alltså antalet som ska försörja de som inte arbetar, i Västra Götaland på 100,7. Genomsnittet för hela landet är 75,9 och 73,8 för Västra Götaland.

– Vi exporterar duktiga ungdomar och borde få betalt för det, precis som duktiga idrottsungdomars moderklubbar, säger Carina Gullberg (S), kommunalråd i Gullspång.

I kommunen finns en stor andel barn och unga men alltför få i arbetsför ålder och då ungdomarna flyttar för vidare utbildning, då det inte finns något gymnasium i staden, kommer de sällan tillbaka.

Nu hoppas Gullberg på ett utjämningssystem där kommuner vars ungdomar flyttar iväg kompenseras men också att de lyckas locka tillbaka en del.

– Vi måste jobba på och visa de jobb som finns och samtidigt planeras en del nya fina bostadsområden i kommunen.

Ingen av de fem ungdomar SVT Nyheter Väst intervjuar har planer på att komma tillbaka till Gullspångs kommun efter sin utbildning.

Många nyanlända
2014 rapporterade SVT att Gullspång var den kommun i Västra Götaland som tagit emot flest migranter i förhållande till antalet invånare. Då såg Carina Gullberg positivt på mottagningen.

– Vi tappar ju befolkning, så det här kan vara ett sätt att fylla på. Det har kommit fler personer hit än avtalat, vilket avspeglar sig direkt i en liten kommun.

Mellan 2006-2014 hade 300 migranter kommit till kommunen, vilket var 56 stycken per 1 000 invånare. Många av dessa var så kallade ensamkommande flyktingbarn. Boendena för dessa genererade arbetstillfällen, resonerade Gullberg som försäkrade att mottagningen inte orsakat några ekonomiska bekymmer.