I Aftonbladet skriver Marino Wallsten (S), kommunalråd i Fagersta kommun, om varför hans kommun utnämndes till Sverige sämsta skolkommun. Han jämför med Vellinge kommun, som utnämndes till bästa kommun, där han konstaterar att resurserna till skolan för de två kommunerna är likvärdig, liksom lärarna. Istället menar han att Fagerstas beslut att ta emot många invandrare är orsaken.

Lärarförbundet rangordnar varje år kommunernas skolor. I år utnämndes alltså Fagersta till sämsta medan Vellinge fick priset som bästa skolkommun.

Wallsten poängterar i sin debattartikel att ”det investerats rejält i skolorna de senaste fyra åren” och att Fagersta har ”högre lärartäthet än Vellinge” men att det trots det är avsevärd skillnad de två kommunerna emellan.

Medan Vellinge ligger på sjätte plats gällande skolresultaten, alltså betyg, tar Fagersta andraplatsen – från botten sett.

Istället pekar kommunalrådet ut en annan faktor som avgörande – invandringen.

En väsentlig del där man kan tala om skillnader är att Vellinge är en kommun som året innan flyktingkrisen tog fart år 2015 tog emot en nyanländ per 1 000 invånare, samtidigt som Fagersta tog emot 33,2 nyanlända per 1 000 invånare.

Trots att han menar att invandringen är orsaken till skolproblemen insisterar dock Wallsten på att alla ändå ska göra som Fagersta, alltså ta emot en stor andel invandrare.

Kommuner som slagit knut på sig själva för att hjälpa till och ta ansvar medan andra kommuner sitter med armarna i kors och säger att de inget kan göra. Jag hävdar fortfarande att alla kommuner kunde ha gjort mer i mottagandet av nyanlända – om bara de själva ville det.

Han avslutar sitt inlägg med vad som verkar vara en sarkastisk gratulation till Vellinge och säger att det är roligt för era elever men beklagar att de inte utsatte de eleverna för samma problem om i Fagersta:

Så grattis till förstaplatsen, Vellinge. Det är roligt för er som kommun, men i synnerhet glädjande för de elever som får möjlighet att gå i skolan hos er. Synd bara att ni inte lyckats dela med er av era goda förutsättningar till fler barn [..]