På Rådmansö utanför Norrtälje vill kommunen tvångsansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Men öborna har själva byggt ett fungerande vattenreningssystem som kostat dem 4 miljoner kronor. Kommunen vill nu riva det – och tvinga öborna att flytta då alla inte har råd att betala 380 000 kronor var.

Kommunen uppmanade de boende i stugområdet Västanvik att bygga en egen reningsanläggning för att anpassa avloppshanteringen till miljökraven, rapporterar SVT. Att bygga anläggningen har kostat ungefär 80 000 kronor per fastighet – vilket fastighetsägarna betalat helt själva. Nu har kommunen plötsligt ändrat sig och vill skrota anläggningen. De vill i stället tvinga de boende att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

– Vår anläggning fungerar perfekt och producerar i princip dricksvatten. Varför ska vi kasta den? Det här är rena galenskapen, säger Lars Sime som är en av initiativtagarna till uppropet.

Tommy Lundqvist (C) är ordförande i teknik- och klimatnämnden i Norrtälje och han vill inte att kommunen ska ta över gamla anläggningar.

– Det ska vara nya anläggningar om vi ska var med, säger han.

Kostnaden för att ansluta en fastighet med 2 000 kvadratmeter tomt till kommunalt vatten och avlopp är 318 000 kronor. Utöver det tillkommer kostnaden för att gräva ner rör och dra fram el.

Lundqvist tycker att de boende kan belåna sig om de inte har råd med ett nytt system.

– Det finns kommunala VA-lån som man kan teckna om summan blir för stor, säger teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy Lundqvist (C).

Lars Sime som bor i Västanvik är inte nöjd med kommentaren.

– Jag hoppas man ska bli förnuftig och börja titta på kostnaderna och få ned dem till rimliga nivåer så att folk kan bo kvar. Ingen ska behöva flytta här ifrån. Det är sorgligt tycker jag, säger han.