I Ronneby kommun föreslås ett förbud mot sociala medier för anställda under arbetstid. Både fack och anställda kritiserar dock förbudet.

Senast 2004 uppdaterades Ronnebys IT-policy och när man i december tog fram ett nytt förslag ingick en formulering om att sociala medier inte ska användas privat under arbetstid.

– Det behövs inte ytterligare förbud, säger Katarina Walter, lokal ordförande i Kommunal, till SVT Nyheter.

Ifall användningen av sociala medier på arbetstid är ett problem för arbetsgivaren bör man kunna hantera det på annat sätt, menar Walter som hänvisar till redan existerande allmänna bestämmelser för anställda.

Enligt Sonja Stranne, Lärarförbundets ordförande i Ronneby, använder deras medlemmar inte sociala medier privat på arbetstid och skulle förbudet införas måste sanktionsmöjligheter och något sätt att övervaka det införas, något hon menar känns problematiskt.

Förslaget från december har skickats på remiss till de kommunala bolagen.