Det invandrardominerade området Tjärna Ängar i Borlänge tillhör de allra mest ”utsatta” i Sverige. Här brottas man sedan länge med enorma ”utmaningar” i form av antosocialitet, kriminalitet, hög arbetslöshet, svaga prestationer i skolan och mycket annat. Muslimsk fundamentalism är ett annat bekymmer för skolorna.

Många skolelever utsätts för påtryckningar från det ”muslimska civilsamhället” i området att delta i koranstudier. Eftersom deltagandet i sådana studier sker minst tre dagar i veckan, ibland fem eller sju, går det ut över elevernas skolarbete och läxor.

Små flickor i hårt åtsmitande slöja drillas flera gånger i veckan på vardagar plus sju timmar varje helg in i den ojämställda muslimska kvinnorollen.

Det som lärs ut i koranskolorna vänder också ofta eleverna mot det svenska samhället, vilket för skolans del skapar problem med att elever vägrar lyssna på och ta emot kunskap från lärare som inte är muslimer.

En debatt har blossat upp mellan den lokala moskén i området och ledningen för problemtyngda Tjärnaängsskolan och Solängsskolan. Rektor Kent Karlsson är kritisk till att så stor del av elevernas tid för inlärning går åt för att lära sig långa stycken ur Koranen utantill på arabiska.

– Om all kraft åtgår till att lära sig de här texterna utantill, och att kraften inte finns kvar till att jobba med den skola som är obligatorisk, då kan jag säga att jag är bekymrad, säger han till SVT.

Annan skolpersonal vill av rädsla för drev och repressalier inte framträda med namn i media, men vittnar med löfte om anonymitet om hur elever inte gör sina läxor och som orsak uppger att de inte hinner med dessa på grund av sina koranstudier.

– Det kan inte vara så att koranskolor prioriteras så att barnen är trötta och inte orkar göra matteläxan eller skrivläxan som de fått i skolan. Då är det klart att de missar kunskap, säger en lärare som vill vara anonym till SVT.

Rektor Kent Karlsson anser också att koranstudierna riskerar öka på den redan hårda segregeringen och ”utanförskapet” mellan invandrardominerade områden som Tjärna Ängar och det svenska majoritetssamhället. Han vittnar om problem där eleverna vänts mot skolan och lärarna som kunskapsauktoritet.

– Elever ifrågasätter lärare som inte har muslimsk bakgrund genom att säga: ”Jag lyssnar inte på dig för du är vit” eller ”Du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig?”.

Attityden förekommer enligt Karlsson hos elever i alla åldrar som deltar i den omfattande koranundervisningen – från sexåringar till trettonåringar. Rektorn befarar att eleverna indoktrineras att bara lita på islam, Koranen och personer som är muslimer och att inte lyssna på andra, att de i koranskolan får lära sig ett exkluderande ”vi och dom”-tänkande.

För att inte riskera framstå som främlingsfientlig eller islamofobisk inflikar Karlsson att det ”kan finnas positiva effekter av att barnen lär sig memorera långa korantexter på arabiska”. Han vill heller inte föreslå några konkreta åtgärder. I stället önskar han se ”mer dialog med imamerna och koranlärarna”.

Imam Abdirahman Ahmed, utbildad i Jordanien, och en av koranlärarna förklarar att det är föräldrarna som vill att barnen inte ska få en sekulär svensk identitet utan en i första hand muslimsk sådan där Koranen och islam är viktigast. Han vill inte tro att koranskolan har någon negativ effekt på elevernas deltagande i den ordinarie skolans undervisning, vare sig när det gäller brist på tid för läxläsning eller attityder till icke-muslimska lärare.

– Jag tror inte att det stämmer, säger han till SVT.

Enligt honom är det inte acceptabelt att elever avfärdar kunskap från lärare i skolan som inte är muslimer. Det är inte avsikten med koranskolan, hävdar han.

Bilder: Faksimil SVT.