På tre år har kostnaderna ökat med 120 procent; från 13,7 miljoner till 30,2 miljoner.

– Tolkkostnaderna för domstolarna har ökat mycket kraftigt de senaste åren, tittar man på en tioårsperiod har det accentuerats kraftigt på senare år, säger Annika Rojas Wiberg, enhetschef på Domstolsverket, till SVT Nyheter.

Kostnadsökningen är starkast för brottmål mot person där rättigheten till tolk utnyttjas alltmer flitigt.

– Det följer den samhällsutvecklingen vi har, inte minst på grund av det ökade inslaget av migration där vi på senare år har fler personer i samhället som har tolkbehov. Så det finns ett naturligt samband mellan samhällsutvecklingen och den här kostnadsökningen, säger Annika Rojas Wiberg.

På Domstolsverket lanserade man nyligen det så kallade Tolkprojektet som syftar till att se över hur tolkar kan användas mer effektivt, exempelvis genom att planera förhandlingar så att en och samma tolk kan delta i flera mål samma dag.

Man tittar även på vidareutveckling av videoteknik för att minska reskostnader och användandet av fler simultantolkar.