Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar att ersättningen till kommunerna för att ta hand om ”ensamkommande” inte är tillräcklig. Därför vädjar man nu om att schablonersättningen höjs.

SKL har tillsammans med ett stort antal kommuner analyserat gymnasielagen och det nya ersättningssystemet som infördes i juli 2017, rapporterar TT.

– Vi ser att ganska många unga behöver hjälp av kommunerna på olika sätt, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Slutsatsen av analysen visar att omkostnaderna för ’ensamkommandes’ uppehälle och insatser inte går ihop med den statliga ersättningen. Enligt SKL handlar det om en miljard kronor om året som kommunerna själva måste finansiera.

– Det är till exempel ekonomiskt bistånd eller psykosociala insatser. Det kan även vara kvalificerad vård som unga behöver, beroende på vad man varit med om, och det täcks inte av den här schablonen, säger Micko.

LÄS ÄVEN: Bostadskaos i kommunerna i spåren av gymnasielag för ’ensamkommande’

SKL föreslår
För att lösa problematiken förordar SKL att schablonersättningen för ’ensamkommande’ i åldrarna 18–20 år som i dag är 750 kronor höjs till 1 000 kronor per dygn, dvs 365 000 kronor per person och år.

Vidare vill man ta bort kravet på studiehjälp från CSN och betala ut schablonersättning för samtliga ungdomar tills att de fyller 21 år. SKL vill även säkerställa att kommunerna får ersättning enligt gällande ersättningsförordning för särskilt kostnadskrävande vård som ges med stöd av socialtjänstlagen.

LÄS ÄVEN: 29 000 skattekronor i månaden per ”ensamkommande” för boende i Göteborg