Värst är situationen i Malmö där personalen ofta tvekar att anmäla, delvis på grund av oro för vad som kan hända ifall de måste vara med på en rättegång.

2017 polisanmäldes 682 brott kopplade till akutsjukhusen och ambulansverksamheten i Skåne, rapporterar Skånska dagbladet.

Ungefär hälften handlar om stölder och skadegörelse, 126 om våldsbrottslighet, 32 fall om narkotika och övrig brottslighet 104.

Nattetid låser man alltid akuten i Malmö och Lund och har två väktare på plats.

Sedan några år tillbaka larmas även polis då en person med skottskador tas in.

Den förändrade situationen för de skånska sjukhusen innebär också ökade kostnader. Mellan 2016 och 2017 ökade dessa med nästan 2,4 miljoner kronor.

Totalt låg kostnaderna 2017 på 28,9 miljoner.

I de 1 027 ingripanden som gjordes på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, och en liten andel på sjukhuset i Kristianstad, gällde 741 fall en stökig eller orolig person, 75 fall hot och våld, 44 fall inbrott och 32 fall brand eller rökutveckling.