Skellefteå kommuns kraftbolag har beslutat att lägga ned sin vindkraftpark på Storgrundet i Bureå. Orsaken är bland annat att den inte förväntas gå med vinst under de närmaste åren.

I en skrivelse till kommunen meddelar Skellefteå Kraft att man kommer avveckla de tre turbinerna.

LÄS ÄVEN: Vindkraften en grön bubbla på väg att spricka

”Anläggningen togs i drift år 2003 och år 2023 har den uppnått sin tekniska livslängd”, skriver bolaget som även konstaterar att vindkraftparken inte heller har gått med vinst under de senaste åren.

Ytterligare ett skäl ska enligt Norran vara att turbinerna med dagens mått mätt är relativt små. Vindläget beskrivs också som för dåligt för att anlägga nya vindkraftverk.

Området återställs

Demonteringen planeras till hösten. Turbinerna har en höjd på 65 meter fördelat på tre 21 meter långa stålrör. Totalvikten per turbin ligger på 63 ton. Varje turbin har tre stycken 20 meter långa blad.

Efter vindkraftparken avvecklats kommer en återställning av området att ske.

LÄS ÄVEN: Regeringen kör över SD – bygger två vindkraftsparker