När den mediala #metoo-kampanjen pågick som bäst sattes de pressetiska reglerna på undantag. Den bedömningen bekräftas nu av siffror från PO/PON som visar en mycket kraftig ökning av antalet anmälningar och fällningar under 2018 jämfört med året innan och där merparten av ökningen gäller #metoo-relaterade artiklar där media trampat över gränsen.

Medierna brukar normalt vara flitiga med att hänvisa till det pressetiska regelverket när man får kritik för att underrapportera och utelämna uppgifter som läsarna efterfrågar. I samband med det virala radikalfeministiska #metoo-fenomenet rycktes journalister emellertid med.

LÄS MER: Sex tidningar fälls för #metoo-drev – Expressens chefredaktör bland dem som klandras

Det förment goda ändamålet att etablera bilden av svenska arbetsplatser och institutioner som härdar av strukturellt patriarkalt förtryck och sexuella övergrepp tilläts helga medlen i form av bland annat lägre trösklar för namnpubliceringar och uthängningar. Först efter teaterchefen Benny Fredrikssons självmord på grund av att ha utsatts för ett sådant mediedrev drog man i nödbromsen.

LÄS MER: Benny Fredriksson tog sitt liv efter Aftonbladets #metoo-drev

Efterspelet till de många pressetiska övertrampen kan nu utläsas bland annat i att antalet anmälningar till Pressombudsmannen/Pressens opinionsnämnd slog nytt rekord med 620 stycken under 2018 och att antalet fällningar dessutom ökade kraftigt, från 33 stycken 2017 till 86 stycken 2018. I årsberättelsen uppges att 2018 ”sticker ut rejält” och att det är de #metoo-relaterade övertrampen som är huvudorsaken.

LÄS MER: Året som gick 2017: #metoo – när feminismen sköt sig själv i foten

De värsta syndarna var de stora kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet som fälls för nio respektive åtta artiklar. De två boulevardtabloiderna utmärker sig också beträffande störst antal anmälningar – 154 respektive 51 stycken.

Anmälningarna och fällningarna handlar om att man personer alltför lättvindigt pekats ut som förövare till olika typer av sexbrott något som resulterat i att de ”exponerats på ett otillbörligt sätt”, vilket i sin tur lett till ”allvarliga konsekvenser, både yrkesmässigt och i privatlivet” för de utpekade.

LÄS MER: #metoo har piskat upp en obehaglig hysteri

Public Service-bolagen SVT och SR samt kommersiella TV4 deltog också i #metoo-dreven men granskas inte av PO/PON utan av Granskningsnämnden som jämförelsevis varit betydligt mildare i sina bedömningar. Ett antal fällningar har dock förekommit.

LÄS MER: SVT, SR och TV4 fälls för kränkande #metoo-uthängningar