Polisens avdelning för så kallade kalla fall har fått ett kraftigt ökat antal brott på sitt bord. Framför allt handlar det om grova gängrelaterade brott, oftast mord, där de ordinarie utredarna kommit till vägs ände och inte nått några spaningsresultat trots att flera år förflutit sedan brottet begicks.

Det är främst i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som dessa ärenden ökar och där man också har inrättat särskilda kalla fall-grupper. Flertalet av de olösta grova brotten är begångna i de invandrardominerade så kallade ’utanförskapsområdena’.

När det gäller mord finns det för närvarande sammanlagt cirka 360 fall som är olösta. Andelen ouppklarade mord ökar och därmed också de som hamnar som kalla fall. Det beror på att så många av morden är gängrelaterade och svårutredda eftersom ingen vill samarbeta med polisen.

Uppklaringsprocenten när det gäller mord har på några decennier sjunkit drastiskt från 90 procent i början av 1990-talet till endast 25 procent idag.

– Det är inte värdigt en rättsstat som Sverige att man så enkelt ska komma undan med att ha ihjäl en annan människa, säger Anders Eriksson, chef för Kalla fall gruppen i Region Väst, i en kommentar till Sveriges Radio.