I Försäkringskassans nya rapport ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” har man analyserat sjukskrivningarna under 2018 och 2019. I genomsnitt var en person sjukskriven i närmare 90 dagar 2019 jämfört med 75 dagar 2014.

På Försäkringskassan tror man att en orsak till ökningen kan vara att andelen personer som sjukskrivs för utmattningssyndrom ökar.

Bakom rapporten står analytikern Ulrik Lidwall.

– Vi har sett att det skett en markant ökning av sjukskrivningslängder mellan 2014-2019. En stor del av ökningen tror vi beror på att en högre grad är utmattningssyndrom i sjukskrivningarna, säger Ulrik Lidwall till Sveriges Radio.

Drabbar oftare kvinnor

18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen som blev sjukskrivna för psykiska sjukdomar 2019 fick just diagnosen utmattningssyndrom. Totalt var 25 000 personer sjukskrivna för utmattning åren 2018 och 2019. 19 500 av dem var kvinnor.

Rapporten visar även att kvinnor har en 41 procents högre risk än män att bli sjukskrivna för någon form av stressrelaterad psykisk ohälsa.

– Mycket av det här tror vi beror på att kvinnor tar ett större ansvar för barn och familj, har mer av det här dubbelarbetet. Men framförallt handlar det om att kvinnor jobbar inom vård, skola och omsorg, och där är arbetsförhållandena, och har varit under lång tid mer ansträngda, säger Ulrik Lidwall.

I rapporten identifierar man också nya yrkesgrupper med ökad risk för att drabbas av stressrelaterade sjukskrivningar. Det är till exempel apoteksbranschen och byggbranschen men också lager och distribution som har en ökad risk för sjukskrivningar.