Problemet har ökat under de senaste åren. Även kostnaderna för att riva dessa har ökat – omkring 200 000 kronor bara i fjol.

2017 beslutade Hässleholms kommunfullmäktige att tekniska förvaltningen skulle ta fram förslag för att förhindra olovliga boplatser, rapporterar Norra Skåne.

Förslaget förvaltningen nu lägger fram är att de olovliga boplatserna ska rivas inom 24 timmar från att de upptäckts och kostnaderna ska de boende själva få stå för.

Kan de så kallade EU-migranterna inte betala får kommunen täcka kostnaderna.

Marken ska lämnas i samma skick som innan den ockuperades och de boende ska identifieras och lagföras.

Flyttar de inte inom 24 timmar ska de avhysas av polis.

Boplatserna skräpas ofta ned kraftigt där både naturbehov och avfall blandas.

Saneringsarbetet är både fysiskt och psykiskt påfrestande för personalen som måste vaccineras mot ett antal olika sjukdomar.

Man använder även engångsutrustning i form av overaller och stövlar.

Innan förslaget lämnas till fullmäktige ska det behandlas i tekniska nämnden i nästa vecka.