Sundbybergs kommun har, bland annat i området Hallonbergen, omfattande problem med i huvudsak invandringsrelaterad gängkriminalitet. Ett relaterat fenomen är de så kallade bilmålvakter som för gängmedlemmarnas räkning skriver sig som ägare till fordonen så att de verkliga ägarna kan parkera hur som helst och låta bli att betala skatt för bilen. Nu ska det bli ändring.

I närliggande Solna där man också brottas med gängrelaterad kriminalitet har man under några år prövat att gå på bilmålvaktsfenomenet med lagens fulla kraft. Nu följer Sundbyberg exemplet. Det innebär bland annat att alla fordon med skulder över 5000 kronor forslas bort och beslagtas i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Bilmålvakterna är egendomslösa personer som kan stå som ägare till flera hundra bilar och för detta tjänar rejält med pengar på att sälja denna tjänst till framför allt de kriminella gängens medlemmar. Tanken är nu att det ska bli mindre attraktivt att använda sig av en sådan tjänst om man vet att risken är stor att bli av med bilen.

Från kommunen menar man också att insatsen förebygger brott, dels många trafikbrott från brukarna men också andra typer av grövre brott där bilarna används som fortskaffningsmedel.

Det blir dessutom en tryggare arbetsmiljö för parkeringsvakterna om dessa bilar försvinner och vakterna slipper att konfronteras med grovt kriminella i sitt dagliga värv. Vidare frigörs parkeringsplatser för laglydiga medborgare och deras fordon.

I Solna har nästan 100 fordon beslagtagits på detta sätt bara i år. Hur många det kan bli i Sundbyberg vill man inte sia om.

Kronofogdemyndigheten uppger att det fordonsrelaterade skuldbelopp man har att driva in i hela landet uppgår till nästan 2 miljarder kronor.