Kriminalvården bygger ut anstalten Skenäs. Den nya byggnaden uppges sätta en ny standard för hur fängelser i Sverige ska se ut i framtiden. Bland annat kommer varje intern att få eget badrum.

Det råder stor platsbrist i häkten och fängelser runt om i landet, till stor del beroende på att var tredje plats upptas av fångar från andra länder och att fler döms för grova våldsbrott som ger långa fängelsestraff. Kriminalvården väljer emellertid att satsa mer på kvalitet än kvantitet när man nu enligt  SVT bygger en ”hypermodern” fångvårdsanläggning.

LÄS ÄVEN: Kriminalvården larmar: Fullt i häkten och fängelser

Den nyproducerade byggnaden är belägen längs kusten utanför Norrköping och har 48 platser. Enligt kriminalvårdsinspektör Tony Bertlin har myndigheten inte byggt fängelseceller utan luftiga ”bostadsrum”.

– Det byggs celler eller bostadsrum som skiljer sig markant från vad intagna tidigare varit vana vid. Den största skillnaden är att rummet är betydligt större än tidigare, 13 kvadratmeter i stället för 10 kvadratmeter. Det är luftigt, berättar Berlin.


Faksimil SVT

Havsutsikt
Anläggningen som är omringad av svensk lantidyll i form av beteslandskap kommer även att bjuda på havsutsikt. De dömda brottslingarna kan se ut över Bråviken från våning två i byggnaden.


Bråviken. Faksimil Facebook

Egna badrum
Skenäsanstaltens nyproducerade anläggning kommer att bli ny standard för hur anstalter i Sverige ska se ut i framtiden. Vid sidan om luftiga rum i stället för celler ska varje intagen även få eget badrum med dusch, handfat och toalett


Faksimil SVT

Slukar stora summor skattepengar
Det saknas mycket pengar i statsbudgeten för att bygga de tusen nya fängelse- och häktesplatser som behövs för att härbärgera landets stadigt ökande antal brottsdömda. Det framgår inte vad det nya lyxfängelset i Skenäs har kostat eller hur många fler platser man skulle ha kunnat bygga för samma pengar om man valt en enklare standard.

Justitieminister Morgan Johansson har lovat nya friska skattepengar till fängelsebyggen, utöver de extra 300 miljoner man redan anslagit i år. Han vill dock i nuläget inte uppge någon summa.

LÄS ÄVEN: Kriminalvården vill att fler ska avtjäna fängelsestraff med fotboja