Samhällsnytt har tidigare rapporterat om hur invandrarungdomar med hjälp av socialdemokratiska ABF ”på skämt” producerat filmer för sociala medier där man går runt och corona-hostar på personer. Nu har metoden populariserats bland antisociala och kriminella som ett sätt attackera poliser och undvika att bli gripna.

Polisens arbete att upprätthålla lag och ordning försvåras sedan tidigare, framför allt i ”utsatta” invandrarområden, av attacker från bland annat stenkastare. I spåren av corona-epidemin har ett nytt fenomen etablerats på bred front där poliser i yttre tjänst attackeras med host- och spottattacker.

Nyligen lanserade att ett antal invandrarungdomar att skrämma människor i offentliga miljöer med corona-hosta som en ny form av humor. Filmerna där de ”skämtsamma” attackerna dokumenterades producerades i lokaler och med utrustning tillhörande det socialdemokratiska bildningsförbundet ABF och publicerades i sociala medier.

Osmakliga skämt har blivit blodigt allvar

De förmenta skämten har nu förvandlats till allvar när kriminella inspirerats att plocka upp corona-hostande som en metod att hålla polisen på avstånd. På kort tid har enligt siffror från Arbetsmiljöverket fler än 130 sådana attacker begåtts mot poliser när de försökt ingripa mot eller frihetsberöva brottslingar.

Utöver en allmänt pressad arbetssituation med underbemanning och eskalerande gängkriminalitet har corona-pandemin skapat nya utmaningar för polisen att iaktta social distansering och undvika att ytterligare decimeras i sin bemanning genom att få in virussmittan i kåren. De gatukriminella ser i epidemin i stället ett verktyg att underlätta sin brottsliga verksamhet.

LÄS MER: Polis attackerades med ”coronahosta” – gärningsman på fri fot

Patrik Danielsson är Polisförbundets nationella huvudskyddsombud och slår nu larm om hur hostande och spottande bland kriminella snabbt vuxit till något som allvarligt försvårar polisens arbete att upprätthålla lag och ordning i samhället.

Det finns inget sätt för de poliser som utsätts att avgöra om den som spottar, hostar och skriker ”corona” är smittad eller inte. Personen kan dessutom vara smittad utan att veta om det.

Utbredd oro inom polismyndigheten

– Det finns en allmän oro inom hela polismyndigheten. Alla vi kommer i kontakt med kan vara potentiella smittbärare och vi måste alltid utgå från att personerna är smittade, säger Patrik Danielsson i en kommentar till SVT.

Situationer där corona-attacker i form av spottande och hostande nu blivit vanliga är dels när brottslingar ska gripas men också när de ska omhändertas för vård efter att ha skadats i kriminella sammandrabbningar. Även personer som inte vill få sina pass kontrollerade, exempelvis vid så kallad inre utlänningskontroll, använder sig av metoden.

För att kunna utföra sitt arbete utan att riskera smittas av det potentiell dödliga viruset behöver poliser i yttre tjänst nu använda olika typer av skyddsutrustning. Sådan råder det emellertid stor brist på, då beredskap i samhället för en epidemi av nuvarande slag i stor utsträckning saknats.

Ingen lagförd i Sverige men Norge sätter ned foten

Trots att över 130 fall har rapporterats in har hittills ingen person lagförts för attackerna. I grannlandet Norge ser man betydligt strängare på problemet, där dömdes en man nyligen till fängelse för att ha uppgett sig vara smittad med corona och spottat mot poliser.

I Englands huvudstad London är så kallade spotthuvor numera standardutrustning för poliser i yttre tjänst för att skydda sig mot attacker av det aktuella slaget. Huvorna träs över huvudet på den spottande brottslingen.

Lokalt har sådana huvor tidigare även använts av poliser i Sverige. Skyddsmetoden har dock från vissa håll kritiserats för att vara grym och kränkande och bland annat därför inte införts mer generellt. De ska enligt uppgift dock finnas att rekvirera från polisens centrallager.

Även andra yrkesgrupper attackeras

I likhet med stenkastning och andra former av angrepp drabbar spott- och hostattackerna inte endast poliser. Rapporter har också inkommit om att vårdpersonal och brevbärare på det här sättet utsätts för skrämsel och försök att smittas med corona. Även butiksanställda på Systembolaget har attackerats.