Regeringen planerar ändra ordningslagen, men inte grundlagen, för att sätta stopp för koranbrännare. Det meddelas vid en pressträff idag. Ändringen görs på grund av växande hot och påtryckningar från muslimer, islamister och islamistiska terrorister, men:
– Det är inte så att Sverige anpassar sig till andra länders krav på Sverige, bedyrar Ulf Kristersson.

Under förmiddagen idag höll statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) pressträff. Temat för den var det säkerhetspolitiska läget samt ”åtgärder för att skydda svenska medborgare”.

Statsministern tar i pressträffen avstamp i kriget i Ukraina och Sveriges utdragna process för med att få gå med i militäralliansen Nato. Detta knyter han till i synnerhet den senaste tidens koranbränningar, och påstådda desinformationskampanjer.

Använder yttrandefriheten för egna syften

Regeringen är anhängare av en konspirationsteori som går ut på att de som bränner koranen, eller uttalar sig negativt om islam, ingår i en rysk sammansvärjning mot Sverige, liksom många av dem som kritiserar regeringen, svenska myndigheter eller lyfter fram negativa händelser i Sverige.

– Vi har ryska narrativ som sprids om Sverige, med olika syften. Det kan vara för att förhindra en svensk Nato-anslutning, eller för att sprida en bild av Sverige som inte stämmer, säger Ulf Kristersson.

Regeringen

– Andra vill använda Sverige som en scen att sprida hatiska budskap. Det kan både vara svenska medborgare och människor som kommer till Sverige och använder svensk yttrandefrihet för egna syften. De drar in Sverige i internationella konflikter på olika sätt.

Vidare noterar statsministern att Sverige gått från att vara ett ”legitimt” till ett ”prioriterat” mål för islamister. Därför ska nu de svenska gränskontrollerna skärpas för ”att stoppa farliga människor från att komma till Sverige överhuvudtaget”.

Vill ändra ordningslagen

Regeringen arbetar med att ta fram direktiv för en utredning som syftar till att inskränka ordningslagen. Däremot vill regeringen inte göra fler ändringar i grundlagen, yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsförordningen, för att ytterligare strypa opinionsfriheten.

– Om några lagändringar ska göras på det här området, så ska det ske inom ramen för dagens grundlagsskydd för yttrandefriheten, säger Strömmer.

Justitieministern menar att fler aspekter ska kunna vägas in vid framtida bedömningar av demonstrationstillstånd.

– Till exempel frågan om huruvida rikets säkerhet i form av ett terrorhot, eller kunskaper om att en statlig aktör agerar genom bulvaner i Sverige för att skada våra säkerhetsintressen, säger han.

Pekar ut Rasmus Paludan

En särskilt skadlig person, som regeringen vid upprepade tillfällen pekat ut, namnges även vid denna pressträff: Dansk-svenske Rasmus Paludan – den sannolikt mest kände koranbrännaren.

– Man ska inte komma till Sverige om man i huvudsak vill använda Sverige som scen för att åstadkomma skada, säger Ulf Kristersson och tillägger:

LÄS ÄVEN: Påstående: Rasmus Paludan anhållen i Sverige i sin utevaro

– Det fanns skäl för att Tyskland nekade Paludan att komma in i Tyskland. För att ta ett exempel. Det är ingen allmän mänsklig rättighet att komma till Sverige och utnyttja Sverige internationellt.

Rasmus Paludan är visserligen svensk medborgare då hans pappa är svensk, men är född i Danmark och betraktas av liberala debattörer som dansk och som ett utländsk hot med sina återkommande islamfientliga provokationer.

Kristersson: Vi anpassar oss inte

Den senaste tiden har emellertid en annan koranbrännare, irakiern Salwan Momika, kommit att få allt större medial uppmärksamhet. Även om han inte namnges vid pressträffen, så finns han sannolikt också med i statsministerns tankar.

– Personer med mycket svag koppling till Sverige ska inte komma till Sverige för att begå brott eller för att agera i strid med svenska säkerhetsintressen, säger Ulf Kristersson vid pressträffen.

Samtidigt som hot från Ryssland och islamister nämns vid pressträffen, tillstår regeringen att det inte handlar om att anpassa sig till ”andra länders krav”.

– Det är inte så att Sverige anpassar sig till andra länders krav på Sverige. Så är det inte, bedyrar Ulf Kristersson.

LÄS ÄVEN: Konvertiten Nathalie, 30, försöker få Salwan Momika utvisad till Irak