I en intervju med Expressen berättar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson att han tror Sverige kommer gå med i Nato. Själv ska han öppna dörren för det om det blir maktskifte i höst.

Kristersson poängterar att han helst ser att Sverige och Finland ”går hand i hand” i Nato-frågan och vill att Sverige gör samma sak, alltså att ställa sig bakom en så kallad ”Nato-option”, vilket innebär att Sverige uttalar att ett medlemskap är en möjlighet samt att eventuella hinder undanröjs.

– Det finns en riksdagsmajoritet som har uttalat detta, men regeringen vägrar, säger Kristersson.

Han ser det som viktigt att vi då har en ”intensiv” diskussion med just Finland om värdet av ett fullständigt medlemskap men säger inte att det är bråttom.

– För mig är det inte panikbråttom, utan vi ska ha en seriös process hand i hand med Finland, menar han.

”Kommer svänga”

Kristersson är övertygad om att både Sverige och Socialdemokraterna kommer svänga om Nato, men han vill inte säga när han tror det kommer ske.

Helst hade han sett en bred överenskommelse i frågan men framhåller att Socialdemokraterna inte ha ha veto i frågan i all evighet:

– Jag är väldigt mycket för att vi får bred politisk enighet i långsiktiga nationella säkerhetsfrågor. Jag söker inte strid i den här frågan. Tvärtom vore det ett stort värde om Sverige kan behålla den historiska linjen att vi går enigt hand i hand i så här stora frågor. Det är min grundläggande inställning i detta. Sedan är det klart att ingen kan säga att S i evig framtid ha vetorätt över detta. De är ett parti på 25-30 procent, säger han.

Splittrad opinion

I december 2020 svängde SD i frågan om Nato och öppnade upp för Nato-optionen. Sverigedemokraternas tidigare försvarspolitiske talesperson Roger Richtoff motiverade beslutet såhär:

– Vi strävar efter att på sikt ingå ett försvarsförbund med Finland, vi ser det här som ett naturligt sätt att ta ett steg mot ett sådant försvarsförbund.

En nylig opinionsundersökning visar att stödet ökat sedan 2017 men jämfört med 2014 är det ingen förändring. Detsamma gäller motståndet mot Nato, som minskat sen 2017 men är på samma nivå jämfört med 2014. Opinionen är dock splittrad. Cirka 37 procent av väljarna säger sig vara för ett Nato-medlemskap, 35 procent är emot och 28 procent svarar vet ej.