När regeringen nu åter igen försöker göra EU:s vapendirektiv till svensk lag, och dessutom går längre än vad direktivet stipulerar, möter det på hård kritik från övriga partier i riksdagen.

I det nya förslaget ingår bland annat att kraven på märkning och registrering utökas. Syftet ska vara att förhindra att skjutvapen används till brottslig verksamhet. Men det enda det kommer resultera i är att drabba laglydiga vapenägare menar kritikerna.

Från Sverigedemokraterna säger partiets rättspolitiske talesperson Adam Marttinen att regeringen nu gör ännu ett försök till överimplementering, alltså går längre än vad EU:s vapendirektiv kräver.

– Vi har ju varit skeptiska till det här från start. Vi tycker inte att sådant här ska regleras på EU-nivå överhuvudtaget, säger Adam Marttinen till Sveriges Radio.

Enligt Marttinen lutar det åt att SD kommer yrka avslag på förslaget i sin helhet.

Moderaterna avgör

Även från Centerpartiet och Vänsterpartiet kommer man säga nej medan Kristdemokraterna och Liberalerna uttryckt skepsis över förslaget.

Moderaterna, som ser ut att kunna avgöra frågan, har ännu inte bestämt sig för vad man anser i frågan.