Den svenska kronan minskar kraftigt i värde gentemot både USA-dollarn och den EU-federala euron. Svenskarnas köpkraft, som sedan tidigare eroderats av en så hög inflation att den överstiger reallöneökningarna, gröps nu ut ytterligare. Bland annat väntas det redan extremhöga bensinpriset öka ytterligare.

Bara under torsdagsmorgonen tappade den svenska valutan tio öre gentemot dollarn till 9,50 och sju öre mot euron till 10,69. Enligt SEB:s analyschef och valutaexpert Carl Hammer drabbas den svenska kronan hårdare än andra jämförbara valutor eftersom den har ett jämförelsevis dåligt rykte på valutamarknaden.

– Kronan är tyvärr den sämsta igen av de stora valutorna, säger han i en kommentar till media om det kraftiga kronfallet.

Vid sidan av det svaga internationella förtroendet för den svenska regeringens finanspolitik och den svenska Riksbankens penningpolitik bidrar nu även oron österut mellan Ryssland och Ukraina till valutautvecklingen.

Kan fortsätta falla ytterligare

Enligt Hammer och andra bedömares prognoser kan den svenska kronans värde fortsätta att falla till uppemot 11 kronor mot dollarn. Samnytt har vid flera tillfällen rapporterat om hur matpriserna i Sverige nu stiger på ett sätt som normalt förknippas med dysfunktionella länder och regimer och kronraset förutspås nu driva upp priserna ytterligare.

Svenskens tålamod vid bensin- och dieselpumpen är hårt prövat men regeringen anser att gränsen ännu är långt ifrån nådd. Skattehöjningar på drivmedel och ytterligare ökad inblandning av biodrivmedel genom så kallad reduktionsplikt kombineras nu med höjda oljepriser som ökar än mer till följd av den svenska kronans värdeminskning.

Regeringen och Riksbanken passiva

Enligt Carl Hammer är det inte bara regeringen som kommer att förhålla sig passiv. Inte heller Riksbanken tror han kommer att agera med räntevapnet för att försöka lindra bördan för Sveriges konsumenter.

I stora delar av landet dignar hushållen under skenande elpriser. Att fly från eländet på solsemester till varmare breddgrader är något som i takt med kronans snabba värdeminskning nu också blir allt dyrare.

De som eventuellt kan bli vinnare på den försvagade kronan är de stora exportföretagen, vars produkter får ett attraktivare pris i utlandet. Men som helhet för Sverige och svenskarna är kronans fallande värde enligt Hammer att betrakta som något tydligt negativt.

– Jag tror inte det kommer speciellt mycket gott ur detta, säger han till Expressen.