Enligt domarna i Roms högsta kassationsdomstol är ett misstänkt våldtäktsoffers fysiska utseende ”helt irrelevant” och är ett ”icke-avgörande” element för bedömningen av dennes fall. Därmed förkastar man den tidigare domen för ett par år sen.

Det var 2017 en domstol i staden Ancona med en panel bestående av tre kvinnliga domare frikände två män. Då domarnas anledning till frikännandet blev känt förra månaden anordnades protester utanför domstolen.

Männen hade dömts 2016 för våldtäkt året innan men domstolen i Ancona förkastade domen. Enligt kvinnan hade en av männen våldtagit henne medan den andra stod vakt efter att de drogat henne genom att spetsa hennes drink. Läkare som undersökte kvinnan uppgav att hennes skador överensstämde med våldtäkt och påträffade spår av en drog i hennes blod.

Enligt domarna var det ”inte möjligt att exkludera möjligheten” att det var det påstådda offret som ”organiserat den ’sprudlande’ kvällen”. De menade att kvinnans redogörelse för vad som hänt inte var trovärdig då hon är ”för maskulin” och att männen inte ansåg henne vara attraktiv.

Man hänvisade till att männen ”inte ens gillade kvinnan” till den grad att man sparat hennes nummer under namnet ”Viking”, syftandes på något allt annat än feminint. Fotot på henne bekräftar detta, tillade man.

Efter kassationsdomstolens utlåtande har en ny rättegång nu beordrats.