Ett 50-tal unga kvinnor som sökt vård för vestibulit har på ungdomsmottagningar felaktigt fått sprutor i underlivet. På Region Skåne ser man mycket allvarligt på det inträffade.

Det är en specialist i allmänmedicin anställd inom primärvården i Region Skåne som tjänstgjort vid ungdomsmottagningen på ett flertal skånska orter som nu stängts av medan fallet utreds.

De unga kvinnor och tonårsflickor som sökt vård för vestibulit och samlagssmärtor har läkaren behandlat med kortisoninjektioner. Enligt Region Skåne är det en behandling som inte är vedertagen och inte används i medicinsk praxis i Sverige.

Kan omfatta fler

Region Skåne ska nu kontakta de som har behandlats för vestibulit av mannen och hittills handlar det om ett 50-tal kvinnor. Utredningsarbete pågår och det kan i nuläget inte uteslutas att det rör sig om fler. Man har även öppnat en särskild telefonlinje för berörda. Utöver avstängning är mannen även anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi ser mycket allvarligt på det här – av flera skäl. Även om vi inte har några indikationer på att injektionerna i sig skulle vara skadliga har de utgjort ett ingrepp i ett känsligt område. Det har också inneburit att flickorna inte har fått behandling i specialistvården, dit de skulle ha remitterats, säger Jan Bleckert, chefläkare i primärvården, Region Skåne.