Sverige kristna råd är besvärade över att en majoritet av asylsökande konvertiter får avslag. Därför har organisationen tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en ordlista med kristna begrepp på dari för att förbättra möjligheterna.

Det är Kyrkans tidning som uppmärksammar att asylaktivister kritiserar Migrationsverkets utredningar rörande konvertiter för att vara rättsosäkra. Enligt Ruth Nordström som är chefsjurist hos Skandinaviska människojuristerna får 68 procent av asylsökande som anger omvändelse till kristendom avslag och en anledning uppges vara att de inte klarar kunskapstest.

LÄS ÄVEN: SD:s nämndemän ökar kraftigt nästa år – forskare varnar för fler asylavslag

I påverkansarbetet för att hjälpa migranter som saknar asylskäl att stanna i landet publicerade Dagens Nyheter en debattartikel författad av kyrkoledare inom Sveriges kristna råd som tillsammans krävde att Migrationsverket måste respektera konvertiters nya tro. Den 16 januari nästa år följer rådet upp sitt påverkansarbete med en gemensam bön för konvertiter i asylprocessen.

Tar fram ordlista på dari

Rådet har även tillsatt en arbetsgrupp som just nu tar fram en ordlista med kristna begrepp på dari. Enligt Peter Karlsson som är samordnare i migrationsfrågor hos Sveriges kristna råd är det främst så kallade ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som konverterar. Karlsson anser att kunskapstestet är för svårt för migranterna och att myndigheten istället ska se till deras aktiviteter inom kyrkan.

– Det handlar i många fall om unga män från Afghanistan. De har kanske aldrig behövt resonera och tänka kring religion på det sätt som de förväntas göra av Migrationsverket, säger Karlsson.

Svenska kyrkan: ”Vårt påverkansarbete fortsätter”

Enligt den vänsterradikala ärkebiskopen Antje Jackelén är det naturligt att engagera sig för migranter utan asylskäl. Hon slår även fast att Svenska kyrkans påverkansarbete kommer att fortsätta.

– Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskopen.

Stoppa utvisning med klockringning 

I september uppmärksammade Samhällsnytt att en vänsterradikal asylaktivist har infiltrerat Svenska kyrkan i småländska Nybro och använde sin anställning för att försöka stoppa utvisningar av afghanska migranter som saknar asylskäl. Detta skulle ske genom bland annat klockringning i en månads tid.


Kyrkoarbetaren Linda Lawner Wåhlin med migranter. Foto: Faksimil Facebook

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan ska stoppa utvisningar av afghaner utan asylskäl med klockringning